Przeskocz do treści

Zimowe 2×2 2015

Rozpoczynamy nowy rok już 17 stycznia, zapraszamy do Jedlni Letnisko.

Regulamin w formacie pdf

system zgłoszeń link

1. CELE

 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).

 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgryweko Puchar Ziemi Radomskiej.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

17 stycznia 2015, Jedlnia Letnisko- strzelnica

3. ORGANIZATORZY

 • AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, Wileńska 8/17 Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192
 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy         Piotr Zgoda

Sędzia Główny             Piotr Zgoda                   568

Budowniczowie tras :

                             Piotr Zgoda                   568

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii. Zaleca się, aby osoby pełnoletnie nie brały udziału w kategorii TP (ze względu na prostotę trasy).

 • szkolenie, wg zapotrzebowania(podać w zgłoszeniu)
 • kat. TP „Początkujący” (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 5 osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,
 • kat. TR „Rodzinna” (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 10 osobowe), 2x 2 pkt. na OInO, przeznaczona dla rodzin z dziećmi.
 • kat TU - „Średniozaawansowani” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-3 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO
 • kat TZ - „Zaawansowani” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-3 osobowe) 2x2 pkt. na OInO,
 • InO Mrówka, bez kategorii,

6. TEREN

Teren leśny, liczne wydmy. Trasy o długości 3-4 km.

7. MAPY

TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.;

TU- mapy „trochę” przekształcone

TZ- mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org lub poprzez http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/216 Telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 13.01.2015, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

9.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

10 zł od uczestnika

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

10.ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Puchar dla najlepszych w kat. TP
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Kiełbaska do ogniska.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie).
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 35 osób w każdej z klasyfikacji.

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota 17 stycznia 2015

11.00             rozpoczęcie i szkolenie

11.30             start etapu I wszystkich kategorii

13.30             start etapu II wszystkich kategorii

14.00             InO mrówka

       15.00             zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY oraz DOJAZD

Baza to teren byłej strzelnicy, w lesie nieopodal Jedlni Letnisko.

Autobus „S” z Radom PKP do przystanku Siczki odjazd o 955 (powrotny 1345, 1545)

Szczegółowa mapa:

 14. PUCHARY

Udział w Zimowych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)

Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty

Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.

O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

Zapraszamy