Przeskocz do treści

W dniach 8-10 grudnia spotykamy się na XX Zlocie Przodowników InO. Przygotujemy specjalny program dla rodzin z dziećmi oraz Krajową Konferencję PInO .


UWAGA miejsce noclegów i konferencji zostało zmienione.


Regulamin (wersja 4 z dnia 03.12.2017)

20 ZLOT Przodowników Imprez na Orientację
Krajowa Konferencja Przodowników InO PTTK

ŁÓDŹ 8-10.12.2017

Zlot dofinansowano ze środków PTTK

Specjalny program dla rodzin z dziećmi

19 lat temu w Warce Klub InO Skróty zorganizował I Zlot Przodowników InO, później mieliśmy przyjemność organizować Zloty w Chełmie, Wrocławiu
i Starachowicach.

Tego roczny zlot będzie wyjątkowy, chcemy abyście przyjechali do nas ze swoimi rodzinami i dziećmi. Dlatego przygotujemy specjalny program krajoznawczy na sobotę właśnie dla najmłodszych.

Rok 2017 w PTTK to czas kampanii wyborczych. My w Łodzi wybierzemy nową Komisję InO ZG.

Jak to na radomskich rajdach bywało i bywać będzie- najważniejsza jest integracja i spotkanie przy gitarze. Już czeka na nas hotelowy bar, w którym nikomu nie będziemy przeszkadzali…

W niedzielę, poprosimy Was o pomoc przy szkoleniu początkujących uczestników InO, pewnie głównie mieszkańców Łodzi. Swój ośrodek, w sercu Łagiewnickiego lasu, użyczy nam Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym.

InO bez map by nie istniało. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli przygotujemy dla Was co najmniej trzy etapy.

CEL ZLOTU:

 • popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach
 • spotkanie kadry przodownickiej, wymiana doświadczeń
 • poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Łodzi
 • Krajowa Konferencja Przodowników Imprez na Orientację

ORGANIZATOR:

 • Oddział PTTK Łucznik w Radomiu
 • Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie
 • Klub InO SKRÓTY przy O. PTTK Łucznik

DOFINANSOWANIE:

 • Zarząd Główny PTTK

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownicy Zlotu                             Dariusz Zając                     Piotr Zgoda

Budowniczowie tras                       Paweł Starzyński             Piotr Zgoda                                                                                      Przemysław Gawlik          Wojtek Drozda

Sekretariat                                         Iwona Kurto

TERMIN, MIEJSCE, BAZA:

Zlot odbędzie się w dniach 08-10 grudnia 2017 r. bez względu na pogodę w Łodzi.

Baza Zlotu                         Hotelowy Kompleks Leśny "ARTURÓWEK" ul. Skrzydlata 75, 91-503 Łódź, http://arturowek.eu/

Krajowa Konferencja PInO        Sali konferencyjna Hotelowego  Kompleksu Leśnego "ARTURÓWEK" ul. Skrzydlata 75, 91-503 Łódź

ZGŁOSZENIA, WPISOWE:

Zgłoszenia telefonicznie lub mailem z podaniem następujących danych - (imię, nazwisko, adres, numer legitymacji leg. PTTK i PInO, telefon, mejl) do dnia 01 grudnia 2017r. Na Konferencję można się zgłaszać do 9.12.2017
przyjmuje Piotr Zgoda: Tel. 661 702 673, piotrzgoda@skroty.eu.org

Wpisowe w wysokości:

 • Członkowie PTTK - 130 zł*
 • Wasze rodziny- 110 zł - rodziny nie muszą być w PTTK.
 • Wyłącznie udział w Konferencji InO- 0 zł**
 • Osoby nie zrzeszone w PTTK +20% od ww. W sekretariacie rajdu, będzie można zapisać się do O. PTTK Łucznik.

Wpisowe należy wpłacić w sekretariacie rajdu.

*pierwsze 50 zgłoszonych osób. Dla kolejnych zgłoszonych wpisowe wzrasta do 170zł.

**znaczek rajdowy można nabyć w cenie produkcji - 15zł.

PROGRAM ZLOTU:

Piątek 08.12.2017
od 17.00               przyjmowanie uczestników Zlotu.

Mini InO na terenie Hotelowego Kompleksu Leśnego (1 pkt. OInO)

21.00                     spotkanie integracyjne w Sali Leśnej Hotelu. Prosimy o zabranie gitar.

Sobota 09.12.2017
8.30-9.00             rejestracja uczestników Konferencji.

9.00-15.00           Krajowa Konferencja Przodowników InO w Sali konferencyjnej Hotelowego  Kompleksu Leśnego "ARTURÓWEK" ul. Skrzydlata 75, 91-503 Łódź

 

15.30                     Etap krajoznawczy Etap krajoznawczy typu TRInO „Piotrkowska, nie tylko deptak” 3 pkt. OInO

Do 19.oo         Zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa ze Skansenem Łódzkiej Architektury Drewnianej

Muzeum techniki i przemysłu, sztuki, designu, mody, historii regionu, etnograficzne… Dzięki niezwykle bogatym i zróżnicowanym zbiorom Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest po trosze każdą z tych instytucji. W naszych kolekcjach znajdują się zarówno XIX-wieczne tkaniny koszulowe, jak i tekstylia medyczne; zabytkowa niderlandzka tapiseria i przestrzenna kompozycja Magdaleny Abakanowicz; kostium Chanel i dres z kreszu; drewniane czółenko i krosno pneumatyczne, łowicki pasiak i burnus marokańskiego górala; haftowany sztandar i szydełkowa serwetka. Zgromadziliśmy ponad 20 000 pozycji inwentarzowych, dających podstawę do tworzenia niezwykłych, interdyscyplinarnych ekspozycji. Bilety w cenie 12/8 zł należy kupić samodzielnie.

20.00                     otwarte spotkanie z nowa Komisją InO ZG PTTK

21.00                     spotkanie integracyjne w  Sali Leśnej Hotelu. Prosimy o zabranie gitar.

Niedziela 10.12.2017
10.00                     Szkoleniowy Rajd na Orientację dla mieszkańców Łodzi

Chcemy w Łodzi zareklamować InO, prosimy o Waszą pomoc.

Start ul. Wycieczkowa 86 (zadaszone miejsce, będzie ognisko lub grill)

Dojście piechotą ok.2km lub samochodem

12.00                    Etap na orientację (TU/TZ) 2-3km, 3 pkt. OInO

Do 15.00              opuszczenie Hotelu

ŚWIADCZENIA:

 • noclegi w pokojach 2-6 osobowych z pościelą- warunki hotelowe. Część pokoi to drewniane domki z ogrzewaniem.
 • wyżywienie:  poczęstunek podczas Konferencji, ognisko w niedzielę
 • pamiątkowy metalowy znaczek z imprezy dla pierwszych 75 zgłoszonych na Zlocie - następni otrzymają go w terminie późniejszym
 • odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej
 • Udział w etapach na orientację i komplet map
 • nowy numer pisma uczestników InO TRAMWAJ
 •  możliwość weryfikacji i zakupu odznak InO (zweryfikowanych) wszystkich stopni
 • inne, do tej pory nieujawnione

INFORMACJE RÓŻNE:

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 •  Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, Zasad Przeciwpożarowych oraz Fair Play.
 •  Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

PROGRAM KRAJOZNAWCZY DLA RODZIN Z DZIEĆMI

Bardzo chcemy aby na Zlot przyjechały całe rodziny. W czasie gdy Przodownicy będą na Konferencji, ich rodziny miło spędzą czas w Łodzi.

Jeżeli na Zlocie będzie dużo dzieci, możemy zorganizować dla nich opiekunkę/ animatorkę.

Trwają pracę na ciekawym programem dla Was:

SPA party

Dla Pań i Panów, przygotowaliśmy niezwykłe SPA party - szczegóły w pdf - spa

Spotkania SPA odbędą się 8 i 9 grudnia.
Spotkania odbędą się w grupach 4-5 osobowych, czas spotkania to około 2 godziny.

Spotkania mogą się odbyć w następujących terminach:

8 grudnia 2017 r.
20:00 - 22:00

22:00 - 24:00

9 grudnia 2017 r.

10:00 - 12:00
12:30 - 14:30
16:00 - 18:00

Zgłoszenia przyjmowane są TYLKO drogą mailową - agata.malczewska@skroty.eu.org lub iwona.surgiewicz@gmail.com - wraz z informacją o dacie i godzinie spotkania.

Spotkania odbędą się po uprzednim zgłoszeniu do dnia 6 grudnia br. 23:59

Serdecznie zapraszamy!

KRAJOWA KONFERENCJA PRZODOWNIKÓW IMPREZ NA ORIENTACJĘ

Łódź, 9 grudnia 2017 r.
Sala konferencyjnej Hotelowego  Kompleksu Leśnego "ARTURÓWEK" ul. Skrzydlata 75, 91-503 Łódź
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 15.00 Obrady  KKPInO

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i uczestników przez Przewodniczącego Komisji.
 2. Wybór prezydium:
 • przewodniczącego
 • wiceprzewodniczącego
 • sekretarza obrad
 1. Zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór komisji:
 • Mandatowej
 • Wyborczej
 • Uchwał i Wniosków.
 1. Sprawozdanie ustępującej Komisji InO z działalności w latach 2013-2017.
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Udzielenie absolutorium ustępującej KInO ZG PTTK.
 5. Ustalenie liczby członków Komisji InO ZG PTTK na nową kadencję.
 6. Zgłaszanie kandydatów do Komisji InO ZG PTTK do Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Przedstawienie się kandydatów.
 10. Wybory nowej Komisji InO ZG PTTK.
 11. Obrady / przygotowanie sprawozdania przez Komisję Skrutacyjną
 12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 13. Przerwa w obradach
 14. Obrady
 15.   Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 16. Sprawozdanie z ukonstytuowania się władz KInO ZG PTTK.
 17. Zamknięcie obrad

Klub Skróty włączył się w obchody jubileuszu 40 lecia HKT TREP. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy trasę orientacji precyzyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami (jeszcze nieoficjalnymi) oraz lekturą pozostałych informacji z imprezy.

Rok 2017 jest wyjątkowy dla Koleżanek i Kolegów z HKT TREP w Warszawie. Jest to bowiem okazja do świętowania:

 • 45 rocznicy powstania Oddziału PTTK Warszawa Praga im. Z. Glogera,
 • 40 rocznicy powstania HKT "TREP" PTTK,
 • 40 edycji Rajdu na Orientację PODKUREK.

Na obchodach nie mogło zabraknąć także Klubu InO SKRÓTY. Dla wszystkich chętnych przygotowaliśmy trasę orientacji precyzyjnej. Dla niektórych był to debiut w tej dyscyplinie orientacji sportowej - także dla nas w roli organizatorów.

Gratulacje dla wszystkich którzy mimo trudnych warunków pogodowych zjawili się na starcie i postanowili zmierzyć się z mapą i ponad 40 lampionami ustawionymi na trasie. Klubowi HKT TREP życzymy zaś wielu sukcesów, pomysłów na mapy i imprezy oraz samych zadowolonych uczestników przez kolejne 40 lat i dłużej...

Poniżej garść informacji i wyniki.

Oficjalna strona organizatora (mkino.pttk.pl/imprezy/podkurek)

 1. Komunikat techniczny
 2. Mapa
 3. Mapa z rozwiązaniami
 4. Wyniki (w formacie PDF)

Mistrzostwa Polski w Indywidualnych MnO już za nami. Zapraszamy do przeanalizowania wyników.

Logo PPMXXVI Mistrzostwami Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację
VI Wakacyjna Impreza na Orientację

Logo imprezy

11-15 sierpnia 2017 Tarłów woj. świętokrzyskie

Pierwsze etapy podczas Mistrzostw Polski w Indywidualnych MnO już za nami. Zapraszamy do śledzenia wyników.

Aktualizacja: niedziela

Zapraszamy w Bieszczady :) W dniach 8-11 czerwca przygotujemy dla Was co najmniej pięć ogólnopolskich etapów...

 

system zgłoszeń
strona internetowa finału OMTTK

OGÓLNOPOLSKIE marsze na orientację

Ustrzyki Dolne
8-11.06.2017
Finał XLV OMTTK

​KInO Skróty jest jednym ze współorganizatorów Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. Początkowo mieliśmy za zadanie zrobić jeden etap dla trzech kategorii (tyle wymaga regulamin turnieju). Z czasem postanowiliśmy pomóc mniej doświadczonym uczestnikom OMTTK w przygotowaniach to turnieju, dlatego etapów będzie więcej. Na pewno będzie ich pięć (możliwe że więcej).

​Etapy są dla wszystkich, czyli uczestników finału oraz osób, które chcą przyjechać na same etapy na orientację

Informacje o etapach:

etap 1 "Rozgrzewka"

 • trasy TP (polecamy dla szkół podstawowych) i TU
 • ​start i meta: Zespół Szkół Publicznych nr 2 NSS- ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne
 • długość trasy około 2500m
 • ​teren: łąki, zbocze góry Laworta, częściowo zalesiony
 • ​dostępność trasy od 8.06.2017 godz. 11 do 11.06.2017 godz. 15
 • brak klasycznego startu. Uczestnicy sami wpisują czas startu i mety. Kartę oddają we wskazane miejsce.
 • mapa w formacie TP- pdf   TU- pdf
 • 3 punkty na Odznakę Imprez na Orientację

etap 2 "Miasteczko trzech kultur"

 • trasa krajoznawcza
 • ​start i meta: sugerujemy rynek w Ustrzykach
 • długość trasy około 4000m
 • ​teren: miejski. Należy zachować szczególną ostrożność
 • ​dostępność trasy bez limitu
 • brak klasycznego startu. Uczestnicy sami wpisują czas startu i mety. Kartę oddają we wskazane miejsce.
 • brak klasycznych lampionów. Potwierdzenie obecności na PK dokonujemy odpowiadając na pytanie.
 • mapa w formacie pdf
 • 3 punkty na Odznakę Imprez na Orientację

etap 3 "U stóp Laworty"

 • trasy TP (polecamy dla szkół podstawowych) i TU
 • ​start i meta: Zespół Szkół Publicznych nr 2 NSS- ul. Dobra 6 Ustrzyki Dolne
 • długość trasy około 3000m
 • ​teren: miejski- osiedle PCK w Ustrzykach. Trasa prowadzi chodnikami, ścieżkami i skwerami. Należy zachować szczególną ostrożność przekraczając ulice.
 • ​dostępność trasy od 8.06.2017 godz. 11 do 11.06.2017 godz. 15
 • brak klasycznego startu. Uczestnicy sami wpisują czas startu i mety. Kartę oddają we wskazane miejsce.
 • mapa w formacie pdf TP oraz TU
 • 3 punkty na Odznakę Imprez na Orientację

etap 4 "Rynek w Ustrzykach"

 • trasa z elementami krajoznawczymi
 • ​start i meta:  szkoła
 • długość trasy około 2000m/17PK/80+20
 • ​teren: miejski. Należy zachować szczególną ostrożność
 • ​dostępność trasy bez limitu
 • brak klasycznego startu. Uczestnicy sami wpisują czas startu i mety. Kartę oddają we wskazane miejsce.
 • mapa w formacie pdf
 • 3 punkty na Odznakę Imprez na Orientację,

etap 5 "Pod Żukowem"

 • To jest etap turniejowy. Dlatego część informacji jest tajna.
 • kategorie TD (czas 60+15), TM (80+20), TJ (90+25)
 • ​start i meta: do 10km od rynku w Ustrzykach. Można tam dojechać samochodem. Uczestnicy finału zostaną tam przewiezieni busem organizatora.
 • długość trasy około 1500- 3000m.
 • ​teren leśny, górski, o urozmaiconej rzeźbie i drożni. Należy posiadać odpowiednie obuwie.
 • ​dostępność trasy od 09.06.2017 około 11 do 09.06.2017 około 19
 • klasyczny start i meta (w jednym miejscu). Wyniki w miarę możliwości zaraz po powrocie z trasy. Ewentualne protesty do godziny od wywieszenia wyników.
 • mapa w formacie pdf TD, TM, TJ
 • 3 punkty na Odznakę Imprez na Orientację

​Pozostałe informacje o rajdzie:

1. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda (PInO 568, członek Komisji InO ZG PTTK)
 • Sędzia Główny: MIchał Kowalczeski (PInO 663)
 • Budowniczowie tras:
  • Paweł Starzyński (PInO 726)
  • Michał Siejko,
  • Michał Kowalczewski,
  • Piotr Zgoda

2. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu (telefon 661 702 673):

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org lub poprzez http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/509

Prosimy o zgłoszenia do 07.06.2017

3.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Klasyfikacja

wpisowe

Uczestnicy finału OMTTK

0 zł

Udział w jednym etapie

3 zł

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

4.ŚWIADCZENIA

 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie, również duże). Weryfikacja odznaki TRINO
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

6. NOCLEGI

Nie będzie wspólnego noclegu w szkole. Uczestnicy finału OMTTK mają zapewniony nocleg. Osoby, które chcą przyjechać na rajd muszą same znaleźć nocleg, co w Ustrzykach i Bieszczadach nie jest trudne. Jest kilkanaście wolnych miejsc w hotelach gdzie śpią finaliści turnieju- możemy zrobić dla Ciebie rezerwację (trzeba będzie zapłacić)

7. DODATKOWE INFORMACJE

Na wszelkie pytanie odpowiada Kierownik rajdu: Piotr Zgoda telefon 661 702 673 (8-22), mejl: piotrzgoda@skroty.eu.org

Zapraszamy