Przeskocz do treści

9 grudnia zapraszamy mieszkańców Łodzi i okolic na szkoleniowe marsze na orientację. Początek od godz. 10 na Wycieczkowej 86 w Łodzi .


Plakat promujący szkolenie: www_szkolenie_lodz

Plakat w wersji do druku (A3, 16MB): www_szkolenie_lodz_druk

Na trzy dni do Łodzi przyjedzie bardzo wielu doświadczonych Przodowników Imprez na Orientację, dlatego chcemy Was zaprosić na spacer po lesie z nimi. Będzie to doskonała okazja do szkolenia i zdobycia doświadczenia z zakresu marszy na orientację.

 

Kiedy:

Niedziela, 10 grudnia od godziny 10.00

Gdzie:

Łódź, Las Łagiewnicki. Baza rajdu będzie w Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym- ulica Łagiewnicka 86

Koszt:

5 zł osoba.

W ramach opłaty mapa i kiełbaska do ogniska.

Wpłata bezpośrednio przed startem.

Pieniądze są wyłącznie na pokrycie kosztów organizacji.

Program:

10.00 początek szkolenia. Czyli ok. 2 km spacer z doświadczonym uczestnikiem marszy na orientację

11.00 możliwość udziału w kolejnym etapie. Tym razem samodzielnie, ok. 2km.

Zgłoszenia:

Prosimy o informację o Waszej obecności do 7.12.2017. Wystarczy imię, nazwisko i szkoła/ klub który reprezentujecie.

Zgłoszenia na adres agata.malczewska@skroty.eu.org

Kontakt:

Organizatorem Szkolenia jest Oddział PTTK Łucznik w Radomiu.

Kierownik: Agata Malczewska tel. 502 732 308 agata.malczewska@skroty.eu.org

Informacje dodatkowe:

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 •  Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego, Zasad Przeciwpożarowych oraz Fair Play.
 •  Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

26.11.2017 zapraszamy do Jedlni Letnisko (strzelnica) na ostatnie w tym roku 2x2. Termin zgłoszeń do 24.11.2017


wyniki Jesiennych 2x2 2017_Jesienne_wyniki
pobierz: regulamin_jesienne2017

Regulamin
MARSZE NA ORIENTACJĘ
JESIENNE 2x2

Jedlnia Letnisko - strzelnica

26. 11. 2017

CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ

Uczestnik rajdu otrzymuje specjalną mapę lasu, za jej pomocą musi dojść we wskazane miejsca i potwierdzić swoją obecność- to chyba najszybsza definicja.

Aby rajd był ciekawy dla wszystkich odbiorców wymyślono trasy i kategorie (patrz  punkt 5). Podział wynika ze stopnia doświadczenia uczestnika rajdu, dzięki czemu każdy może znaleźć trasę dla siebie.

1. CELE

 • Obchody 35-lecia KInO Skróty
 • Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych Puszczy Kozienickiej
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

26.11.2017, Jedlnia Letnisko - strzelnica

3. ORGANIZATORZY

 • Oddział PTTK Łucznik w Radomiu
 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda
 • Sędzia Główny: Paweł Starzyński (PInO 726)
 • Budowniczowie tras: uczestnicy kursu Organizatorów InO, Piotr Zgoda
 • Ognisko: Paweł Kowalczyk (PInO 446)
 • Sekretariat: uczestnicy kursu Organizatorów InO

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy cztery różne mapy. Będą się one różnić poziomem trudności oraz dedykowaną grupą wiekową. Uczestnik sam zdecyduje jaki poziom trudności jest dla niego odpowiedni.

Poziom 1 - trasa początkujących TP:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Wszystkie trasy prowadzą drogami i ścieżkami, w miarę możliwości po linii prostej. Mapy bez większych przekształceń, mogą pojawić się elementy do dopasowania.

Trasa ta przeznaczona jest dla osób mających pierwszą styczność z imprezami na orientację, a także uczestników urodzonych w roku 2004 lub młodszych chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TD Pucharu Ziemi Radomskiej.

Poziom 2 – trasa niezaawansowanych TT:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Na trasie tej mogą pojawić się punkty kontrolne w nie wielkiej odległości od dróg. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania.

Trasa ta przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi, a także uczestników urodzonych w latach 2001-2003 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TM Pucharu Ziemi Radomskiej.

Poziom 3 - trasa średniozaawansowanych TU:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Dla uczestników TJ i TU przygotujemy te same mapy. Podział jest sztuczny i wynika z wymogów Pucharu Polski.

Na mapie tej będą punkty kontrolne z dala od dróg, mogą pojawić się przejścia przez las na azymut bez drogi. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania trudniejsze niż dla TT.

Trasa przeznaczona jest dla osób dla których trasa początkujących nie jest już żadnym wyzwaniem, a także uczestników urodzonych w latach 1997-2000 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TJ Pucharu Ziemi Radomskiej.

Poziom 4 - trasa zaawansowanych TZ:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Na tej trasie wszystkie chwyty dozwolone. Będą obroty, lustra, zagadki czyli to co inowcy lubią najbardziej. Aby nikogo nie zniechęcić polecamy tą trasę dla osób z dużym doświadczaniem w Imprezach na Orientację.

6. TEREN

Etapy będą rozgrywane głównie w terenach leśnych, o dużej ilości dróg i mikrorzeźby.

7. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu (telefon 661 702 673):

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org

Prosimy o zgłoszenia do 24.11.2017, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

8. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Opłata na pokrycie kosztów - 10zł
Osoby niezrzeszone w PTTK +20% od ww.

W sekretariacie będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać dwa zdjęcia.

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

9. ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie)
 • Kiełbaska do ogniska
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 •  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

11. PROGRAM IMPREZY

Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie

Niedziela 26 listopada 2017

 • 11.00 - uroczyste rozpoczęcie rajdu
 • 11.10 - start etapu 1 wszystkich kategorii
 • 15.00 - zakończenie rajdu

12. BAZA IMPREZY

Baza rajdu to teren starej strzelnicy. Dojście ok. 1.5 km zielonym szlakiem turystycznym na zachód od Ośrodka Lasów Państwowych w Jedlnia Let. Obok ośrodka jest parking dla samochodów.

13. PUCHARY

Udział w Jesiennych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)
Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty

Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.

O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

Zapraszamy

Logo imprezy

W dniach 27-29.04.2018 roku planujemy rajd na orientację w Bieszczadach. Już dziś na niego zapraszamy.


Oświadczenie

Zarząd Oddziału PTTK Łucznik oraz Klub InO Skróty wycofał się z organizacji rajdu "IX Biesy i Czady 17-19.11.2017". Jednocześnie informujemy iż rozpoczęliśmy przygotowania do rajdu na orientację, który odbędzie się w dniach 27-29.04. 2018 roku w Bieszczadach.

Regulamin

I Bieszczadzkie
Marsze na Orientację
„Tropem Misia”

2018

Bieszczady
27-29.04.2018

Puchar Polski w Marszach na Orientację TD, TM, TJ, TU, TZ


mapa z lokalizacją bazy rajdu na stronie www.openstreetmap.org


CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ

Uczestnik rajdu otrzymuje specjalną mapę lasu, za jej pomocą musi dojść we wskazane miejsca i potwierdzić swoją obecność- to chyba najszybsza definicja.

Aby rajd był ciekawy dla wszystkich odbiorców wymyślono trasy i kategorie (patrz  punkt 5). Podział wynika ze stopnia doświadczenia uczestnika rajdu, dzięki czemu każdy może znaleźć trasę dla siebie.

1. CELE

 • Obchody 35-lecia KInO Skróty
 • Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych Bieszczadów.
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Polski oraz Pucharu Polski Młodzieży.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

27-29.04.2018 roku, gdzieś w Bieszczadach

3. ORGANIZATORZY

 • Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu
 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda 568
 • Z-ca Kierownika: Remigiusz Kunasz 738
 • Sędzia Główny: Michał Kowalczewski 663
 • Budowniczowie tras:
  • Kinga Miszczak 736
  • Paweł Starzyński 726
  • Piotr Zgoda 568
  • Remigiusz Kunasz 738
 • Baza noclegowa:
  • Paweł Kowalczyk 446
 • Sekretariat: Iwona Kurto 572

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy różne mapy. Będą się one różnić poziomem trudności oraz dedykowaną grupą wiekową. Uczestnik sam zdecyduje jaki poziom trudności jest dla niego odpowiedni.

Poziom 1 - trasa początkujących TP/ TD:

 • 2 etapy dzienne + 1 etap nocny. Zespoły 2  osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
 • Wszystkie trasy prowadzą drogami i ścieżkami, w miarę możliwości po linii prostej. Mapy bez większych przekształceń, mogą pojawić się elementy do dopasowania. Etap nocny po terenie miejskim i łąkowym - dookoła szkoły.
 • Trasa ta przeznaczona jest dla osób mających pierwszą styczność z imprezami na orientację, a także uczestników urodzonych w roku 2004 lub młodszych chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TD Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 2 – trasa niezaawansowanych TT / TM

 • 2 etapy dzienne + 1 etap nocny. Zespoły 2 osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
 • Na trasie tej mogą pojawić się punkty kontrolne w nie wielkiej odległości od dróg. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania. Etap nocny w terenie łąkowym, kilka punktów kontrolnych będzie w lesie (łatwo te fragmenty trasy pominąć).
 • Trasa ta przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi, a także uczestników urodzonych w latach 2001-2003 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TM Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 3 - trasa średniozaawansowanych TU:

 • 2 etapy dzienne + 1 etap nocny. Zespoły 1 – 2 osobowe, 3x4 pkt. – dla uczestników TJ. Dla uczestników TJ i TU przygotujemy te same mapy. Podział jest sztuczny i wynika z wymogów Pucharu Polski.
 • Na mapie tej będą punkty kontrolne z dala od dróg, mogą pojawić się przejścia przez las. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania trudniejsze niż dla TT.
 • Trasa przeznaczona jest dla osób dla których trasa początkujących nie jest już żadnym wyzwaniem, a także uczestników urodzonych w latach 1997-2000 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TJ Pucharu Polski Młodzieży

Poziom 4 - trasa zaawansowanych TZ:

 • 2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 1 - 2 osobowe 3x3 pkt. na OInO, bez względu na wiek
 • Na tej trasie wszystkie chwyty dozwolone. Będą obroty, lustra, zagadki czyli to co inowcy lubią najbardziej. Aby nikogo nie zniechęcić polecamy tą trasę dla osób z dużym doświadczaniem w Imprezach na Orientację. Uczestnicy startujący na tej trasie są klasyfikowani w Pucharze Polski.

6. SĘDZIOWANIE

Uczestników biorących udział w  Pucharze Polski Młodzieży (TD, TM, TJ) ocenią organizatorzy i na podstawie tej oceny zostanie stworzona klasyfikacja zespołów.

Uczestnik nie biorący udziału w Pucharze Polski i Pucharze Polski Młodzieży uczestniczy w imprezie dla własnej przyjemności. Z tego też powodu na mecie każdego etapu będzie miał możliwość samodzielnego zweryfikowania wyników lub poproszenia o pomoc organizatorów.

7. TEREN

Etapy będą rozgrywane głównie w terenach leśnych, o małej ilości dróg  oraz dużej deniwelacji terenu.

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Z-cy Kierownika Rajdu –Remigiusza Kunasza - drogą elektroniczną: szanuk0@gmail.com

Prosimy o zgłoszenia do 20.04.2018, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

9.      OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Klasyfikacja TD/TM TU/TJ TZ/TS
Jeden etap 10 zł** 20 zł** 20 zł**
Pełny udział  40 zł *  40 zł *  80 zł *
Osoby niezrzeszone w PTTK +20% od ww. +20% od ww. +20% od ww.

* trwają pracę nad pozyskaniem sponsorów koszt wpisowego może uleć obniżeniu
** komplet map oraz kiełbaska do ogniska

W sekretariacie będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać jedno zdjęcie.

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

10. ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie)
 • Dwa noclegi w szkole w warunkach turystycznych
 • Dostęp do natrysków z ciepłą wodą
 • Dojazd na start etapów.
 • Gorący posiłek w sobotę
 • Kiełbaska do ogniska
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

12.  PROGRAM IMPREZY

Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie

Piątek 27.04.2018

 • 17.00 - przyjmowanie uczestników w bazie
 • 19:00 - mini InO
 • 20.00 - śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Sobota 28.04.2018

 • 08.00 - uroczyste rozpoczęcie rajdu
 • 09.00 - wyjazd lub wymarsz na start E1 wszystkich kategorii
 • 15.00 - obiad w szkole
 • 19.00 - start E3 wszystkich kategorii
 • 22.00 - śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Niedziela 29.04.2018

 • 09.00 - uroczyste zakończenie rajdu
 • 12.00 - opuszczenie bazy

13. BAZA IMPREZY

jedna ze szkół w Bieszczadach.

 

14. DOJAZD

 • Samochodem: Sugerujemy kierować się autostradą A4 do Przemyśla, dalej przez Arłamów i Ustrzyki Dolne
 • Komunikacją publiczną: Należy jechać do Ustrzyk przez Rzeszów lub Sanok.

Wyświetl większą mapę

15.  RÓWNIE WAŻNE

Chcemy, aby ta Impreza miała charakter towarzysko-rekreacyjny.

wnoszenie protestów: należy je składać wyłącznie w formie pisemnej, do specjalnie przygotowanej skrzynki. Można je wnosić tylko przez godzinę od wywieszenia wyników danego etapu.

Śpiewać każdy może
Wracając do starej dobrej tradycji chcemy posiedzieć z Wami i pośpiewać przy dźwiękach gitary. Poszukujemy osób wyposażanych w instrument i gotowych do śpiewania, które nam w tym pomogą.

Zapraszamy

1

Logo imprezy - MnO Jakuza 2017

Tradycyjnie już w dniach 13-15 października zapraszamy do Białobrzegów na kolejne w tym roku ogólnopolskie MnO. Szczegóły imprezy znaleźć można w regulaminie.


start etapów dziennych: mapa

 

regulamin imprezy w formacie PDF

system zgłoszeń na stronie www.orienteering.waw.pl

Regulamin (wersja 3 z dnia 13.10.2017)

XVIII OGÓLNOPOLSKIE MARSZE Na ORIENTACJĘ
JAKUZA

BIAŁOBRZEGI - SUCHA
13-15. 10. 2017

Puchar Polski w Marszach na Orientację TD, TM, TJ
VI runda Pucharu Ziemi Radomskiej 2017

 

CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ

Uczestnik rajdu otrzymuje specjalną mapę lasu, za jej pomocą musi dojść we wskazane miejsca i potwierdzić swoją obecność- to chyba najszybsza definicja.
Aby rajd był ciekawy dla wszystkich odbiorców wymyślono trasy i kategorie (patrz punkt 5). Podział wynika ze stopnia doświadczenia uczestnika rajdu, dzięki czemu każdy może znaleźć trasę dla siebie.

1. CELE

 • Obchody 35-lecia KInO Skróty
 • Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych gminy Białobrzegi
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Polski Młodzieży oraz Puchar Ziemi Radomskiej
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

13-15.10.2017, Białobrzegi k. Radomia

3. ORGANIZATORZY

Oddział PTTK Łucznik w Radomiu
Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy: Piotr Zgoda
Sędzia Główny: Michał Kowalczewski 663
Budowniczowie tras: Przemysław Gawlik 688, Michał Kowalczewski, Paweł Starzyński 726, Michał Siejko, Piotr Zgoda 568, Iwona Kurto 572, Michał Starzyński
Baza noclegowa: Tadeusz Ciastek, Paweł Kowalczyk 446
Sekretariat: Iwona Kurto 572

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy cztery różne mapy. Będą się one różnić poziomem trudności oraz dedykowaną grupą wiekową. Uczestnik sam zdecyduje jaki poziom trudności jest dla niego odpowiedni.

Poziom 1 - trasa początkujących TP:

2 etapy dzienne+1 etap nocny. Zespoły 2-3 osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
Wszystkie trasy prowadzą drogami i ścieżkami, w miarę możliwości po linii prostej. Mapy bez większych przekształceń, mogą pojawić się elementy do dopasowania. Etap nocny po terenie miejskim i łąkowym- dookoła szkoły.

Trasa ta przeznaczona jest dla osób mających pierwszą styczność z imprezami na orientację, a także uczestników urodzonych w roku 2004 lub młodszych chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TD Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 2 – trasa niezaawansowanych TT:

2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 2- 3 osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
Na trasie tej mogą pojawić się punkty kontrolne w nie wielkiej odległości od dróg. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania. Etap nocny w terenie miejskim i łąkowym, kilka punktów kontrolnych będzie w lesie (łatwo te fragmenty trasy pominąć).

Trasa ta przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi, a także uczestników urodzonych w latach 2001-2003 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TM Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 3 - trasa średniozaawansowanych TU:

2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 1 - 3 osobowe, 3x3 pkt. na OInO.
Dla uczestników TJ i TU przygotujemy te same mapy. Podział jest sztuczny i wynika z wymogów Pucharu Polski.
Na mapie tej będą punkty kontrolne z dala od dróg, mogą pojawić się przejścia przez las na azymut bez drogi. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania trudniejsze niż dla TT.

Trasa przeznaczona jest dla osób dla których trasa początkujących nie jest już żadnym wyzwaniem, a także uczestników urodzonych w latach 1997-2000 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TJ Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 4 - trasa zaawansowanych TZ:

2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 1 - 3 osobowe 3x3 pkt. na OInO, bez względu na wiek
Na tej trasie wszystkie chwyty dozwolone. Będą obroty, lustra, zagadki czyli to co inowcy lubią najbardziej. Aby nikogo nie zniechęcić polecamy tą trasę dla osób z dużym doświadczaniem w Imprezach na Orientację.

6. SĘDZIOWANIE

Uczestników biorących udział w Pucharze Polski Młodzieży (TD, TM, TJ) ocenią organizatorzy i na podstawie tej oceny zostanie stworzona klasyfikacja zespołów.
Uczestnik nie biorący udziału w Pucharze Polski Młodzieży uczestniczy w imprezie dla własnej przyjemności. Z tego też powodu na mecie każdego etapu będzie miał możliwość samodzielnego zweryfikowania wyników lub poproszenia
o pomoc organizatorów. Dla wszystkich tych osób nie będziemy prowadzić żadnej klasyfikacji na imprezie. Na życzenie uczestnika wpiszemy jego wynik do Pucharu Ziemi Radomskiej.

7. TEREN

Etapy będą rozgrywane głównie w terenach leśnych, o dużej ilości dróg i mikrorzeźby.

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu (telefon 661 702 673):
Drogą elektroniczną: piotrzgoda@wp.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/535
Prosimy o zgłoszenia do 09.10.2017, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Klasyfikacja wpisowe
Klasyczne 2x2 10 zł**
Pełny udział 50zł
Osoby niezrzeszone w PTTK +20% od ww.

* trwają pracę nad pozyskaniem sponsorów
** komplet map oraz kiełbaska do ogniska

W sekretariacie będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać dwa zdjęcia.
Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.
W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

Sponsorzy i darczyńcy to poważne instytucje, nie sądzimy aby się wycofali z pomocy przy organizacji rajdu. Jednak jeśli to nastąpi, będziemy musieli podnieść promocyjne wpisowe.

10. ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie)
 • Dwa noclegi w szkole l
 • Dostęp do natrysków z ciepłą wodą
 • Dojazd na start etapów.
 • Gorący posiłek w sobotę
 • Kiełbaska do ogniska
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

12. PROGRAM IMPREZY

Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie

Piątek 13 października 2017

18.00 przyjmowanie uczestników w bazie
20.00 śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Sobota 14 października 2017

09.00 uroczyste rozpoczęcie rajdu
10.00 wyjazd na start E1 wszystkich kategorii
17.00 obiadokolacja w szkole
20.00 start E3 wszystkich kategorii
22.00 śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Niedziela 15 października 2017

09.00 uroczyste zakończenie rajdu
12.00 opuszczenie bazy

13. BAZA IMPREZY

Białobrzegi to miasto powiatowe pomiędzy Radomiem a Warszawą
Szkoła znajduje się w miejscowości Sucha na południe od Białobrzegów

14. DOJAZD

Bezpośredni dojazd do Białobrzeg zapewniają liczne linie autobusowe z Warszawy na południe Polski (Kraków, Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola).

Z przesiadka można jechać przez Radom.

15. PUCHARY

Udział w XVII Jakuzie umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

 • Puchar Polski Młodzieży
  W celu popularyzacji Pucharu Polski wśród najmłodszych stworzono ten ranking. Klasyfikacje są prowadzone
  w trzech kategoriach TD, TM i TJ, uogólniając każda dla innego poziomu szkół.
  O zwycięstwie w rocznej klasyfikacji decydują trzy (TD i TM) lub cztery (TJ) najlepsze wyniki zdobyte w startach na imprezach w całym kraju w danym roku.
 • Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)
  Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty
  Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.
  O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

16. RÓWNIE WAŻNE

Chcemy, aby ta Impreza miała charakter towarzysko-rekreacyjny.

Wnoszenie protestów: należy je składać wyłącznie w formie pisemnej, do specjalnie przygotowanej skrzynki. Można je wnosić tylko przez godzinę od wywieszenia wyników danego etapu.

Śpiewać każdy może

Wracając do starej dobrej tradycji chcemy posiedzieć z Wami i pośpiewać przy dźwiękach gitary. Poszukujemy osób wyposażanych w instrument i gotowych do śpiewania, które nam w tym pomogą. . Osoby, które przyjadą z instrumentami i będą grały przez cały rajd, mają 50% zniżki na wpisowe (proszę o mejla z informacją)

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

Zapraszamy