Przeskocz do treści

regulamin w formacie pdf

 

system zgłoszeń link

XVI Ogólnopolskie Marsze na Orientację

JAKUZA 2016

4-6 listopada 2016

Brzeźnica k. Kozienic

WYDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 03.11.2016

nie będzie wyższego wpisowego. Kategoria TZ nie zostanie przygotowana- zapraszamy

1. CELE

 • Poznanie piękna i  walorów krajoznawczo-turystycznych Kozienic i ich okolic.
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej i Puchar Polski Młodzieży
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak Ino.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

4-6 listopada 2015, Brzeźnica koło Kozienic

3. ORGANIZATORZY

 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom
 • Turystyczny Klub Przyjaciół Zamków Brzeźnica

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy         Piotr Zgoda

Sędzia Główny             Michał Kowalczewski     663

Budowniczowie tras :

Michał Kowalczewski     663

                             Przemysław Gawlik       688

                             Michał Siejko                                                    Piotr Zgoda                   568

Paweł Starzyński          726

Baza                            Tadeusz Pomorski

Logistyka                     Tadeusz Ciastek

5. FORMA I KATEGORIE

Ze względu na Puchar Polski Młodzieży wprowadziliśmy podział na kategorie ze względu na wiek: TD, TM, TJ (będą one dopasowane do wieku uczestników) oraz tradycyjne TU i TZ. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dorosłe osoby brały udział w trasach dla początkujących np. TM- stworzymy dla Was oddzielną klasyfikację.

Trasa początkujących (TP):

 • -kat TD „Dzieci” (2 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 3x 4 pkt. na OInO. Osoby urodzone w 2003 roku i młodsi
 • -kat TM „Młodzież” (2 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 3x 4 pkt. na OInO. Osoby urodzone w latach 2000-2002
 • kat TF „Rodzinna” (2 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 3x 4 pkt. na OInO Dla rodzin z dziećmi w oparciu o mapy TM

Trasa średniozaawansowanych

 • -kat TJ „Juniorzy” (2 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 3x 4 pkt. na OInO. Osoby urodzone w latach 1994-1999
 • -kat TU - „Średniozaawansowani” (2 etapy dzienne+ 1 etap nocny); (zespoły 1-2 osobowe) 3x 3 pkt. na OInO, bez względu na wiek

Trasa zaawansowanych

 • -kat TZ - „Zaawansowani” (2 etapy dzienne+ 1 etap nocny); (zespoły 1-2 osobowe) 3x 3 pkt. na OInO, bez względu na wiek

Dla wszystkich

 • -InO Mrówka, bez kategorii i klasyfikacji, 1pkt. na OInO

Istnieje możliwość wystartowania tylko w wybranych etapach dowolnej kategorii

 

6. TEREN

Teren leśny, liczne wydmy. Trasy o długości 3-4 km. Wędrujemy bez plecaków.

 

7. MAPY

TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.; etapy III,  to nocny krótki spacer
z pełną mapą po lesie. Dopuszczamy udział opiekuna w nocnych etapach. Etap TD, będzie na terenach łąkowych blisko zabudowań wsi.

TU mapy „trochę” przekształcone

TZ mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org lub poprzez http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/424 Telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 03.11.2016,

9.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

rodzaj

kwota

Tradycyjne 2x2

10 zł

TU i TZ

60 zł

TD, TM, TJ

40 zł

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

10.ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Kiełbaska do ogniska.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja Odznaki InO
 • Dwa noclegi w szkole.
 • Gorący posiłek w sobotę (nie dotyczy 2x2).
 • Dojazd na start etapów (nie dotyczy 2x2).
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Nocleg na podłodze, należy posiadać śpiwór i karimatę.

Śpiewać każdy może

Wracając do starej dobrej tradycji chcemy posiedzieć z Wami i pośpiewać przy dźwiękach gitary. Poszukujemy osób wyposażanych w instrument i gotowych do śpiewania, które nam w tym pomogą. Osoby, które przyjadą z instrumentami i będą grały przez cały rajd, mają 50% zniżki na wpisowe (należy poinformować nas przy zgłoszeniu).

12. PROGRAM IMPREZY

Klasyfikacja 2x2- TP

Sobota 05 listopada 2016

09.30             rozpoczęcie i szkolenie

Osoby chętne do szkolenia, zostaną podzielone na małe grupy, do której dołączy doświadczony inowiec
i przez około godzinę będzie przekazywał możliwie dużo informacji o marsach na orientację.

10.30             start etapu I wszystkich kategorii

12.30             start etapu II wszystkich kategorii

14.00             mini InO& InO mrówka

18.00             Etap III nocny, dla odważnych J

Klasyfikacja 3 etapowa- TU/TZ/TM

Piątek 04 listopada 2016

19.00             przyjmowanie uczestników w bazie

21.00             spotkanie integracyjne do białego rana

Sobota 05 listopada 2015

08.00             rozpoczęcie rajdu

09.30             szkolimy początkujących

10.30             start E1 TU /TZ/TM

13.00             start E2 TU /TZ/ TM

17.00             obiad,

19.00             start E3 TU /TZ/ TM

22.00             spotkanie integracyjne do białego rana

Niedziela 06 listopada 2015

09.00             zakończenie imprezy

10.00             wycieczka piesza szlakiem zapomnianych lampionów…

13. BAZA IMPREZY oraz DOJAZD

Baza to Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy koło Kozienic.

Położona przy drodze krajowej nr 48, 7 km na płd.- wsch. od Kozienic.

Proponowany dojazd komunikacją publiczną:

Przez Brzeźnicę przejeżdża kilka autobusów na linii Kozienice: Dęblin, Puławy, Lublin, Gniewoszów

PKP do stacji Bąkowiec (10km)

PKS do Kozienic (7km)

Z obu powyższych możliwy dojazd samochodem do bazy, cena kursu 15zł. Maksymalnie 4 osoby, koniecznie należy wcześniej to uzgodnić z kierownikiem.

14. PUCHARY

Udział w XLII Maratonie umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Polski Młodzieży

W celu popularyzacji Pucharu Polski wśród najmłodszych stworzono ten ranking. Klasyfikacje są prowadzone w trzech kategoriach TD, TM i TJ, uogólniając każda dla innego poziomu szkół.

O zwycięstwie w rocznej klasyfikacji decydują trzy (TD i TM) lub cztery (TJ) najlepsze wyniki zdobyte w startach na imprezach w całym kraju w danym roku.

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)

Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty

Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.

O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

15. RÓWNIE WAŻNE

Szkolenie początkujących:

W sobotę rano wszyscy uczestnicy kategorii TZ zostaną poproszeni o przeszkolenie w terenie naszych dzieci. Ewentualna odmowa poskutkuje brakiem obiadu J

Szczegóły na rozpoczęciu.

Zapraszamy 

regulamin w formacie pdf

 

wyniki w formacie pdf

Jesienne 2x2 2016     

 IV Mistrzostwa Kozienic

17.10.2016

1. CELE

 • Wyłonienie Mistrza Kozienic w Marszach na Orientację
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

27 październik 2016, Przejazd

3. ORGANIZATORZY

AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, Wileńska 8/17

Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192 Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy:        Piotr Zgoda

Sędzia Główny:       Piotr Zgoda

Budowniczowie tras :

Piotr Zgoda

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii.

 • kat. TD –szkoły podstawowe (2 etapy dzienne); (zespoły 2 – 3osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,
 • kat TM –szkoły gimnazjalne (2 etapy dzienne); (zespoły 1 – 2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO
 • kat TO– szkoły ponad gimnazjalne oraz starsi (2 etapy dzienne); (zespoły 1 – 2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO

Dana kategoria nie odbędzie się, jeżeli do momentu zamknięcia zgłoszeń, nie zgłosi się na nią przynajmniej 5 zespołów.

6. TEREN

Terenleśny, miejscami podmokły. Trasy o długości ok. 2-3 km. Wędrujemy bez plecaków.

7. MAPY

TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.

TU i TZ- mapy mniej lub bardziej przekształcone

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu: piotrzgoda@skroty.eu.org

Prosimy o zgłoszenia do 15.10.2016, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

W zgłoszeniu należy podać:

ilość osób, nazwę drużyny/szkoły, imię i nazwisko, kategorię, chęć wzięcia udziału w szkoleniu, chęć wzięcia udziału w Mistrzostwach Kozienic (tylko mieszkańcy Powiatu Kozienickiego)

9.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

 • 5zł od uczestnika.
 • Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić na starcie imprezy

10.ŚWIADCZENIA

 • Okolicznościowa naklejka
 • Komplet map dla każdego uczestnika
 • Potwierdzenie punktów do OInO, OTP
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie)
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i poproszone zostaną o wpłatę wpisowego;
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 50 osób.

12. PROGRAM IMPREZY

poniedziałek,26 wrzesień 2015

10.00             przyjmowanie uczestników

11.15             start I etapu

12.30             start II etapu

14.00             zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY

 •                 Baza to parking leśny przy szkółce leśnej „Przejazd”, ok. 3km na północ od drogi wojewódzkiej 737.
 •                 Szczegółowa mapa dojazdu znajdzie się na stronie internetowej.

Zapraszamy

wyniki w formacie pdf

 

protokół w formacie pdf

mapa etapu 1 TM                              mapa etapu 1 TU                                  mapa etapu 1 TZ

mapa etapu 2 TM                              mapa etapu 2 TU                                  mapa etapu 2 TZ

mapa etapu 3 TM                              mapa etapu 3 TU                                  mapa etapu 3 TZ

mapa etapu 4 TM                              mapa etapu 4 TU                                  mapa etapu 4 TZ

Zapraszamy w dniach 22-24 lipca 2016 do Tarłowa, na naszą ulubioną imprezę na orientację.

To już trzeci raz spotykamy się w tym samym miejscu, tegoroczna edycja, będzie taka sama, bądź lepsza od poprzedniej.

Tak było w 2015 i napewno będzie teraz " Już dawno nie było takiej imprezy na której ognisko płonęło prawie przez cały czas a gitary grały, grały i grały i to w takiej ilości."

 

regulamin w formacie pdf

system zgłoszeń - link

 

rajdowy plakat- pdf

Wakacyjna impreza na orientację

runda Pucharu Polski w MnO dla kategorii TD, TM, TJ, TU, TZ

Tarłów 22-24 lipca 2016

Honorowy Patron: Wójt Gminy Tarłów

 

                                                                     REGULAMIN

1. CELE

 • Spędzenie trzech dni przy grillu i dźwiękach turystycznej muzyki
 • Rozegranie rundy Pucharu Polski, Pucharu Polski Młodzieży w marszach na orientację

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

22-24.07.2016, Tarłów (powiat opatowski)

3. ORGANIZATORZY

 • AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, Wileńska 8/17 Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192
 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy          Piotr Zgoda

Sędzia Główny              Michał Kowalczewski    663

Budowniczowie tras :

Przemysław Gawlik       688

               Michał Kowalczewski

                                       Michał Siejko

                                       Piotr Zgoda                       568

                                       Paweł Starzyński             726

Noclegi                             Tadeusz Ciastek

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty

5. FORMA I KATEGORIE

Ze względu na Puchar Polski Młodzieży wprowadziliśmy podział na kategorie ze względu na wiek: TD, TM, TJ (będą one dopasowane do wieku uczestników) oraz tradycyjne TU i TZ. Nic nie stoi na przeszkodzie aby dorosłe osoby brały udział w trasach dla początkujących np. TM- stworzymy dla Was oddzielną klasyfikację.

Trasa początkujących (TP):

 • kat TD „Dzieci” (3 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 4x 4 pkt. na OInO. Osoby urodzone w 2003 roku i młodsi
 • kat TM „Młodzież” (3 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 4x 4 pkt. na OInO Osoby urodzone w latach 2000-2002
 • kat TF „Rodzinna” (3 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 4x 4 pkt. na OInO Dla rodzin z dziećmi w oparciu o mapy TM

Trasa średniozaawansowanych

 • kat TJ „Juniorzy” (3 etapy dzienne+ 1 etap nocny). (zespoły 2- 3osobowe) 4x 4 pkt. na OInO Osoby urodzone w latach 1994-1999
 • kat TU - „Średniozaawansowani” (3 etapy dzienne+ 1 etap nocny); (zespoły 1-2 osobowe) 4x 4 pkt. na OInO, bez względu na wiek

Trasa zaawansowanych

kat TZ - „Zaawansowani” (3 etapy dzienne+ 1 etap nocny); (zespoły 1-2 osobowe) 4x 4 pkt. na OInO, bez względu na wiek

Dla wszystkich

 • InO Mrówka, bez kategorii i klasyfikacji, 1pkt. na OInO
 • etapy niespodzianka, bez kategorii i klasyfikacji, 1pkt. na OInO

Istnieje możliwość wystartowania tylko w wybranych etapach dowolnej kategorii

6. TEREN

Teren leśny, miejski i parkowy. Generalnie suchy i dobrze przebieżny, miejscami liczne wydmy

7.MAPY

TP- etap I: pełna mapa, etap II: mapa lekko przekształcona. Cała  trasa zostanie zabezpieczona przed ewentualnym zgubieniem się

TU/TJ- mapy „trochę” przekształcone

TZ- mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:

Za pośrednictwem formularza http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/405 lub: piotrzgoda@skroty.eu.org Telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 15.07.2016, po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

rodzaj

kwota

Mieszkańcy gminy Tarłów*

10 zł

Udział w jednym etapie*

7 zł

TU i TZ

60 zł

TD,TM,TJ**

40 zł

*     świadczenia: tylko mapa

**   tylko uczestnicy w wieku szkolnym

Po zgłoszeniu (podać rodzaj) , wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

10.ŚWIADCZENIA

 • Nocleg (patrz rozdział 13 Baza imprezy)
 • Dostęp do prysznica z ciepłą wodą.
 • Okolicznościowa naklejka
 • Komplet map dla każdego Uczestnika
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie)
 • Puchary dla najlepszych;
 • Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii;
 • Zwiedzanie Tarłowa z przewodnikiem (m.in. podziemia słynnego barokowego kościoła oraz jego galeria)
 • Zwiedzanie cementowni w Ożarowie (jeśli uda się załatwić wejście)
 • Wyżywienie: obiad w sobotę,
 • Stały dostęp do grilla (jedzenie we własnym zakresie)
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

10a DODATKOWE ŚWIATCZENIA

Trwają starania o pozyskanie sponsora na rajd. Jeżeli się uda, dodatkowo otrzymacie:

 • Pamiątkową koszulkę rajdową
 • Śniadanie w sobotę i niedzielę

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywająca się na zasadach samorealizacji
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć Uczestników
 • Impreza odbędzie się bez względu na stan pogody;
 • Za szkody wynikłe wobec Uczestników jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada;
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na Imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
 • Obowiązkiem Uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

12. PROGRAM IMPREZY

Piątek 22 lipca 2016

 • 17.00             przyjmowanie uczestników w bazie
 • 21.00             spotkanie integracyjne do białego rana

Sobota 23 lipca 2016

 • 08.00             śniadanie
 • 09.00             rozpoczęcia rajdu
 • 10.00             start E1 wszystkich kategorii
 • 15.00             obiad
 • 16.00             zwiedzanie Tarłowa
 • 21.30             start E4 wszystkich kategorii
 • 21.30             spotkanie integracyjne do białego rana

Niedziela  24 lipca 2016

 • 09.00             śniadanie
 • 10.00             zakończenie Imprezy
 • 11.00             zwiedzanie cementowni (dojazd we własnym zakresie)

13. BAZA IMPREZY oraz DOJAZD

Tarłów to miejscowość gminna, położona przy drodze krajowej nr 79.

Baza znajduje się w bardzo przyjemnym miejscu pod samym lasem. Dokładna lokalizacja zostanie podana po zgłoszeniu.

Noclegi we własnych namiotach, gwarantujemy dostęp do toalety i prysznica.

Dla bardziej wymagających istnieje możliwość noclegu w szkole na rynku w Tarłowie (900m od bazy). Warunki turystyczne, należy posiadać materac i śpiwór. Komunikacja z bazą we własnym zakresie.

Hotele, super warunki oferują liczne miejsca typu agroturystyka czy hotel. Ich wykaz opublikujemy na www.skroty.eu.org. Opłaty we własnym zakresie.

Dojazd komunikacją publiczną jest dość trudny. PKS z Warszawy jest o 7.30 i 16.00 (przez Kozienice i Zwoleń). Polecamy rozkład na e-podroznik.pl

Sugerujemy dojazd do Ożarowa lub Ostrowca Świętokrzyskiego skąd można poprosić o nasz transport w godzinach 7-20 (z Ożarowa 12zł, z Ostrowca 25zł- cena za kurs, max 4 osoby)

14. INNE RÓWNIE WAŻNE

Chcemy, aby ta Impreza miała charakter towarzysko- rekreacyjny. W związku z tym przygotujemy szereg atrakcji, m.in.:

-grillowanie, prosimy o zabezpieczenie jedzenia, dodatkowe grille również mile widzianeJ

-wnoszenie protestów wiąże się z wpłatą kaucji w wysokości 100 PLN; zwracanej przy pozytywnym rozpatrzeniu. W przeciwnym razie patrz punkt powyższy.

Śpiewać każdy może

Wracając do starej dobrej tradycji chcemy posiedzieć z Wami i pośpiewać przy dźwiękach gitary. Poszukujemy osób wyposażanych w instrument i gotowych do śpiewania, które nam w tym pomogą. Osoby, które przyjadą z instrumentami i będą grały przez cały rajd, mają 50% zniżki na wpisowe (należy poinformować nas przy zgłoszeniu).

15. PUCHARY

Udział w IV Wakacyjnej InO umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Polski Młodzieży

W celu popularyzacji Pucharu Polski wśród najmłodszych stworzono ten ranking. Klasyfikacje są prowadzone w trzech kategoriach TD, TM i TJ, uogólniając każda dla innego poziomu szkół. O zwycięstwie w rocznej klasyfikacji decydują trzy (TD i TM) lub cztery (TJ) najlepsze wyniki zdobyte w startach na imprezach w całym kraju w danym roku.

Puchar Polski

Klasyfikacja od 2015 jest prowadzone w jednej kategorii na dwóch trasach TU i TZ. Wybór należy do uczestnika na podstawie posiadanego doświadczenia

O zwycięstwie w rocznej klasyfikacji decydują cztery najlepsze wyniki zdobyte w startach na imprezach w całym kraju w danym roku. Uczestnicy TU otrzymują mnie punktów w stosunku do TZ.

16.ATRAKCJE TURYSTYCZNE W OKOLICY

W wolnej chwili szczególnie polecamy:

 • Basen w Ożarowie (8zł godzina);
 • Neolityczną kopalnię w Krzemionkach Opatowskich;
 • Podziemia Opatowa;
 • Piękny Sandomierz;