Przeskocz do treści

Historia InO

1970 pierwsza impreza na orientację
19.12.1982 formalne powołanie Klubu InO "SKRÓTY"

InO na Świecie i w Polsce

Historia imprez na orientację na świecie sięga do XIX wieku, gdy w Skandynawii środowiska wojskowe organizowały szkolenia i treningi terenoznawcze z elementami rywalizacji. Ze względu na lokalne warunki najczęściej były to imprezy narciarskie. Z czasem nastąpiła ekspansja terytorialna i zawody na orientację pojawiły się m.in. w Szwajcarii.

Eksplozja nastąpiła jednak dopiero po drugiej wojnie światowej. Imprezy na orientację organizowane są w większości krajów europejskich oraz w krajach rozwiniętych pozostałych kontynentów. Zarysowuje się podział na marsze i biegi na orientację, pojawiają się również zawody rowerowe, motorowe i inne.

W Polsce początków imprez na orientację możemy domyślać się w okresie międzywojennym, jako szkoleń wojskowych i harcerskich. Jednak pierwszym dokumentem, jaki świadczy o zainteresowaniu tym tematem, jest broszura szkoleniowa wydana w 1948 roku „MARSZE I BIEGI NA ORIENTACJĘ”. Jej autorem jest Stanisław Zakrzewski, który – jak wynika z tekstu – zetknął się z takimi imprezami na terenie Skandynawii.

Dopiero w 1956 roku podczas I Międzynarodowego Zlotu Turystów Podbanskiej Polanie w Czechosłowacji, Bronisław Turoń z Wrocławia zetknął się z biegami na orientację i stał się ich propagatorem na imprezach pieszych PTTK. Jedna z pierwszych imprez o charakterze ogólnopolskim były prawdopodobnie marsze na orientację rozegrane podczas Rajdu Wysokokwalifikowanego z zakończeniem w Złotym Stoku w 1959 roku.

Początki imprez na orientację w Radomiu

Na Ziemi Radomskiej w 1970 roku z inicjatywy Ludwika Plewika zostały zorganizowane 1. Młodzieżowe Zawody na Orientację, kontynuowane do 1973 roku (cztery edycje), lecz z tych imprez nie zachowały się żadne dokumenty i trudno jest podać więcej informacji o organizatorze, miejscu i uczestnikach.

Od jesieni 1977 roku Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej Zarządu Oddziału PTTK w Radomiu organizuje dwa razy do roku (wiosenne i jesienne) Marsze na Orientację. Pierwsza taka impreza odbyła się w Antonówce i polegała na przejściu trasy wg podanych azymutów. Kolejne marsze odbywały się już na mapach w skali 1:25 000 (odbitki fotograficzne), a organizatorami byli Tomasz Klimkowski, Wojciech Jabłoński i Konrad Bielecki. Z czasem uczestnikom marszy udostępniono kserokopie z map w skali 1:10 000 i 1:5 000, a imprezę nazwano Ogólnopolskim Maratonem Marszów na Orientację organizowanym raz w roku w październiku. W sumie zorganizowano 40 tych imprez.

27 lutego 1978 roku założono radomski referat Odznaki Imprez na Orientację. Do końca 2009 przyznano 1220 odznak.

Klub Imprez na Orientację Skróty

Prawdziwy rozwój imprez na orientacje w Oddziale należy wiązać z dniem 9.04.1981 roku, gdy powstał Klub Imprez na Orientację "SKRÓTY" w Radomiu. Pierwszym prezesem Zarządu Klubu został Sławomir Maciąg, który nie dokonał formalnego zarejestrowania co nastąpiło dopiero 19.12.1982.Klub zrzeszający 41 osób przejął organizację imprez  Marszy na Orientację, rozpoczął organizacji raz w miesiącu Popularnych Marszy na Orientację „2 x 2”, każdego roku turystyczne MnO w eliminacjach regionalnych i wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK i od 1993 roku Ogólnopolskich MnO „JAKUZA” oraz szkoleń uczestników przyszłych imprez na orientację. Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK utworzyła referat weryfikacyjny odznaki InO, który wykazywał się dużą aktywnością.

W oparciu o aktyw Klubu Zarząd Oddziału powołał w dniu 15.12.1981 roku Komisję Imprez na Orientację.

19.11 1982 roku nowym prezesem Zarządu Klubu InO „SKRÓTY” został Konrad Bielecki. Członkowie Klubu uczestniczą w centralnych kursach zdobywając uprawnienia przodownickie – 22 osoby zostało przodownikami InO. Członkowie klubu uczestniczą biorą udział w ogólnopolskich imprezach jak Mistrzostwa Polski w Nocnych MnO, Indywidualnych Mistrzostwach Polskich w MnO – „MATNIA”, Drużynowych Mistrzostwach Polski w MnO i z sukcesem walczą o czołowe lokaty w Pucharze Polski.

Komisja Imprez na Orientacje ZG PTTK doceniając działalność Klubu zleciła organizację imprez rangi mistrzostw Polski:

  • VII Akademickie Mistrzostwa Polski w MnO – „MATNIA” w Toporni w dniach 30.05-1.06.1986 r. (120 uczestników);
  • XI Centralne Finały Turystycznych InO – Drużynowe Mistrzostwa Polski w MnO w Jastrzębi w dniach 30.09-2.10.1988 r. (177 uczestników z 18 województw);
  • XII Akademickie Mistrzostwa Polski w MnO – „MATNIA” w Skarżysku Książęcym w dniach 3-5.05.1991 (52 uczestników z 15 województw);
  • XVII Drużynowe Mistrzostwa Polski w MnO w Garbatce Letnisko w dniach 30.09-2.10.1994 (200 uczestników);
  • VII Nocne Mistrzostwa Polski w MnO w Kazimierzu Dolnym w dniach 9-11.10.1998 (132 uczestników);
  • I Ogólnopolski Zlot Przodowników InO w Warce w dniach 12-12.12.1998 (35 uczestników);
  • XII Mistrzostwa Polski w Nocnych MnO w Kozienicach w dniach 10-12.10.2003 (44 uczestników);
  • VI Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników InO w Chełmie w dniach 12-14.12.2003 (155 uczestników);
  • XIII Mistrzostwa Polski w Indywidualnych MnO w Bejcejłach w dniach 4-6.06.2004 (121 uczestników);

Zarząd Główny PTTK w 2001 z okazji 20-letniej wyróżniającej się działalności  nadał Klubowi Srebrną Honorową Odznaką PTTK. Tę rocznicą Klub uświetnił okolicznościową odznaką.

W dniu 12.01.2002 roku prezesem Zarządu Klubu zostaje Dariusz Zając.

Członkowie Klubu uczestniczyli w pracach Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK: Konrad Bielecki współuczestniczył w reaktywacji jej prac w 1985 roku i przez dwie kadencje był jej członkiem (1985-1993), również Dariusz Zając przez dwie kadencje (1997-2005) był członkiem Komisji, a w latach 2001-2005 jej przewodniczącym, zaś Bogusław Ciastek w latach 2001-2005 był jej członkiem odpowiedzialnym m.in. za stronę internetową.

18 marca 2001 Klub został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Klub do 2005 roku prowadził działalność gospodarczą polegającą na rozprowadzaniu wśród jednostek i członków PTTK materiałów jak: lampiony, karty startowe, książeczki  OInO, OTP i  turystyki kolarskiej oraz zlecaniu nadzoru archeologicznego podczas prac ziemnych przy budowie wodociągów, kanalizacji i linii telefonicznych.

W ostatnim okresie z uwagi na podjęcie przez członków Klubu studiów i pracy poza Radomiem nastąpiła stagnacja w jego działalności. Pomimo problemów kadrowych udało się zorganizować kilka edycji imprez z cyklu 2x2. Pomimo braku regularności w organizowaniu zawodów nasze imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników z regionu radomskiego i okolic, średnio na jedne zawody przyjeżdżało około 70 osób.

W dniu 16.01.2010 roku prezesem Zarządu Klubu zostaje Piotr Zgoda.