Przeskocz do treści

Zimowe 2×2 2010

Pobierz regulamin w wersji PDF

Logo imprezy

1. CELE

 • popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO) jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku
 • nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • uczczenie 60.rocznicy powstania PTTK
 • uczczenie 40.rocznicy pierwszych zawodów na orientację organizowanych przez PTTK Radom
 • dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • spotkanie sympatyków InO i ich integracja
 • umożliwienie zdobywania Odznaki InO,

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

16 stycznia 2010, Jedlnia Letnisko - Leśniczówka Jedlnia ul. Kolonka 17

3. ORGANIZATORZY

OM PTTK Radom im ks. Jana Wiśniewskiego
Klub Imprez na Orientację "SKRÓTY" Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy - Piotr Zgoda
Sędzia Główny - Bogusław Ciastek, PInO 439
Budowniczowie tras: Bogusław Ciastek, Piotr Zgoda PInO 568
Obsługa startu, mety: członkowie i sympatycy KInO "Skróty"

5. FORMA I KATEGORIE

 • szkolenie, wg zapotrzebowania
 • kat. TP "Początkujący" (2 etapy dzienne) - dla urodzonych po 1991 roku, (zespoły 1-2 osobowe), 2x 2 pkt na OInO,
 • kat. TZ* "Zaawansowani" (2 etapy dzienne) - dla urodzonych w 1990 r. i wcześniej (zespoły 1-2 osobowe) 2 x 2 pkt na OInO,

* jeżeli Zimowe 2x2 otrzymają rangę TMWiM, uruchomimy kategorię: TJ, TS

6. TEREN

Teren leśny, liczne wydmy. Trasy o długości do 3 km. Plecaki można będzie zostawić w bazie imprezy.

7. MAPY

 • TP - etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona. cała trasa zabezpieczona przed ewentualnym zgubieniem się
 • TZ - mapa nietypowa, czyli tak jak InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA :

Drogą elektroniczną: klub@skroty.eu.org
Telefonicznie: 661 702 673 (9-22)
Pisemnie w OM PTTK Radom, Traugutta 46/48 (wg wzoru: DOC lub PDF)

Prosimy o zgłoszenia do 11.01.2010, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorie, wiek uczestnika, nr legitymacji PTTK, PInO, numer telefonu, adres email, ilość osób do szkolenia;
Ilość miejsc nieograniczona!

9.WPISOWE

Kadra PTTK - 5zł
Członkowie PTTK - 6 zł
Nie zrzeszeni w PTTK - 8zł

10.ŚWIADCZENIA

 • upominki i dyplomy dla najlepszych
 • okolicznościowa naklejka
 • komplet map dla każdego uczestnika
 • kiełbaska do ogniska
 • potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
 • weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie)
 • protokół z zawodów dla zespołów (wersja pdf)

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia
 • zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników
 • impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 • na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
 • obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
Szczegółowe i aktualne informację będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota 16 stycznia 2010

 • 08.30 - przyjmowanie uczestników
 • 09.30 - start etapu I wszystkich kategorii
 • 12.00 - start etapu II wszystkich kategorii
 • 15.00 - zakończenie zawodów

ZAPRASZAMY