Przeskocz do treści

Wiosenne 2×2 2012

Logo - Wiosenne 2x2 W dniu 31 marca w Dobieszynie odbyły się Marsze na Orientację Wiosenne 2x2. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział. Gratulujemy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach.

Poniżej protokół i oficjalne wyniki z zawodów.

Pobierz regulamin w wersji PDF

Logo - Wiosenne 2x2

1. CELE

 • obchody 30 lecia Klubu InO Skróty
 • zdobywanie punktów do jubileuszowej Odznaki 30 lat KInO Skróty
 • rozegranie eliminacji regionalnych ?? OMTTK
 • popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO) jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku
 • nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej
 • dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • spotkanie sympatyków InO i ich integracja
 • umożliwienie zdobywania Odznak InO

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

31 marca 2012, Dobieszyn

3. ORGANIZATORZY

OM PTTK Radom im ks. Jana Wiśniewskiego

Klub Imprez na Orientację "SKRÓTY" Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda
 • Sędzia główny: Bogusław Ciastek PInO 439
 • Budowniczowie tras :
  • Piotr Zgoda
  • Bogusław Ciastek
 • Obsługa startu, mety: członkowie i sympatycy KInO "Skróty"

5. FORMA I KATEGORIE

 • szkolenie, wg zapotrzebowania (podać w zgłoszeniu)
 • kat. TP "Początkujący" (2 etapy dzienne) - dla ur. po 1992roku, (zespoły 2- 3osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,
 • kat. TZ "Zaawansowani" (2 etapy dzienne) - dla ur. w 1992r. i wcześniej (zespoły 1-2 osobowe) 2x2 pkt. na OInO,
 • kat TU - kategoria przeznaczona dla początkujących pełnoletnich uczestników oraz "czujących się na siłach" niepełnoletnich (zespoły 1-2 osobowe) 2x2 pkt. na OInO
 • kat TF "Familijna" w oparciu o trasę TP

6. TEREN

Trasy o długości ok. 3 km, wędrujemy bez plecaków.

7. MAPY

 • TP - etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona. Cała  trasa zabezpieczona przed ewentualnym zgubieniem się
 • TU - mapy "trochę" przekształcone
 • TZ - mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej
 • TF - "familijna" - dla rodzin z dziećmi

8. ZGŁOSZENIA :

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

 • drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org
 • telefonicznie: 661-702-673 (17-22)

Prosimy o zgłoszenia do 26.03.2012, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

Zgłoszenie prosimy przesyłać na załączonej karcie zgłoszeń.

karta zgłoszeń w formacie doc lub pdf

Ilość miejsc nieograniczona!

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

wszystkie kategorie

OInO oraz PInO

7 zł

Członkowie PTTK

8 zł

Nie zrzeszeni w PTTK

10 zł

Zwycięzcy XLI Maratonu bezpłatnie!

10. OMTTK

 • Pierwszy etap Wiosennych 2x2 będzie zaliczany do klasyfikacji eliminacji rejonowych OMTTK. Pozostała część eliminacji jest opisana w oddzielnym regulaminie.
 • Udział w OMTTK należy podać w zgłoszeniu oraz na karcie startowej.
 • Uczestnicy OMTTK mogą wziąć udział w drugim etapie Wiosennych 2x2.
 • podział na kategorie: szkoły podstawowe TP, gimnazja i ponad gimnazjalne TU (oddzielna klasyfikacja na potrzeby OMTTK)

10. ŚWIADCZENIA

 • dyplomy dla trzech najlepszych drużyn
 • okolicznościowa naklejka
 • komplet map dla każdego uczestnika
 • kiełbaska do ogniska
 • potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
 • weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie, oraz 30 lat KInO Skróty)
 • protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji
 • każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia
 • zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników
 • impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 • na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
 • obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • możliwość nabycia książeczki InO;

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota 31 marca 2012

 • 09.30 - przyjmowanie uczestników
 • 10.00 - podsumowanie imprez z 2011 roku
 • 10.15 - start etapu I wszystkich kategorii oraz szkolenia
 • 12.10 - start etapu II wszystkich kategorii
 • 16.00 - zakończenie zawodów

13. DOJAZD/ POWRÓT

 • z Radomia pociąg KM - 8:57 (cena 9,40zł)
 • z Warszawy Zach pociąg KM - 8:23 (cena 17,00zł)

14. BAZA IMPREZY

Bazą zawodów będzie siedziba Nadleśnictwa Dobieszyn (510 38’ 9,25’’ 210 11’ 6,73’’), około 700m na płn. – wsch. od stacji PKP (zielonym szlakiem)

Dobieszyn - lokalizacja bazy

Zapraszamy