Przeskocz do treści

Karnawałowe 2×2 2013

Pobierz regulamin w formacie pdf

karta zgłoszeń w formacie docx lub pdf

Logo - Karnawałowe 2x2

RADOMSKIE MARSZE NA ORIENTACJĘ

KARNAWAŁOWE 2x2

23.02.2013 PIONKI

1. CELE

 • Obchody 30 lecia Klubu InO Skróty
 • Zdobywanie punktów do jubileuszowej Odznaki 30 lat KInO Skróty
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej oraz TMWiM
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO,

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

23 lutego 2013, Pionki

3. ORGANIZATORZY

 • AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda
  20-603 Lublin, Wileńska 8/17
  Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192
 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda
 • Sędzia Główny: Przemysław Gawlik PInO 688
 • Budowniczowie tras:
  • Piotr Zgoda
  • Przemysław Gawlik
 • Obsługa startu, mety: członkowie i sympatycy KInO "Skróty"

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii. Zaleca się aby osoby pełnoletnie nie brały udziału w kategorii TP (ze względu na prostotę trasy).

 • szkolenie, wg zapotrzebowania (podać w zgłoszeniu)
 • kat. TP "Początkujący" (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 3osobowe), 2x2 pkt. na OInO,
 • kat. TZ "Zaawansowani" (2 etapy dzienne); (zespoły 1-2 osobowe) 2x2 pkt. na OInO,
 • kat. TU "Średniozaawansowani" (2 etapy dzienne); (zespoły 1-2 osobowe) 2x2 pkt. na OInO
 • InO Mrówka, bez kategorii, 1 pkt. na OInO

6. TEREN

Teren leśny, liczne wydmy. Trasy o długości ok. 4 km. Wędrujemy bez plecaków.

7. MAPY

 • TP: etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko prze-kształcona. Cała trasa zabezpieczona przed ewentualnym zgubieniem się
 • TU: mapy "trochę" przekształcone
 • TZ: mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

 • drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org
 • telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 20.02.2013, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Zgłoszenie prosimy przesyłać na załączonej karcie zgłoszeń;

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

10 zł od uczestnika
Dodatkowe 12 zł za dojazd i powrót do Radomia (nieobowiązkowo, autobus wyjedzie z min. 35 osobami)
Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić na wskazane konto

10.ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii
 • Okolicznościowa naklejka
 • Komplet map dla każdego uczestnika
 • Kiełbaska do ogniska
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP,
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie, oraz 30 lat KInO Skróty)
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 35 osób.

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota 23 lutego 2013

 • 08.30 przyjmowanie uczestników
 • 09.00 wyjazd autobusu z Radomia (25 czerwca 79)
 • 09.00 start etapu I wszystkich kategorii oraz szkolenia
 • 12.00 start etapu II wszystkich kategorii
 • 15.00 zakończenie zawodów, wyjazd autobusu.

13. BAZA IMPREZY

Karnawałowe 2x2 - mapa dojściowa

Bazą zawodów, będzie leśna polana, nieopodal leśniczówki Jaśce w Pionkach. Dojście od stacji PKP żółtym szlakiem ok. 1,5km.
Parkingi dla samochodów są na poniższej mapce, można dojechać do samego startu jednak droga jest w bardzo złym stanie technicznym.

14. PUCHARY

Udział w Zimowych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)

Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty
Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ. Zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.
O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

15. DOJAZD/ POWRÓT

Z Radomia:
Pociąg KM- 752 lub 1015 (cena 4,5zł) - dojście ok. 1,5 km
Powrót do Radomia:
Pociąg KM - 12:33; 14:46, 16

Zapraszamy