Przeskocz do treści

II Mistrzostwa Kozienic w MnO 2014

12 września 2014 Garbatka Letnisko

Po raz drugi wyłonimy Mistrza Kozienic w trzech kategoriach..

 

regulamin w formacie pdf

II Mistrzostwa Kozienic w marszach na orientację

12 września 2014

Garbatka Letnisko

 

 

1. CELE

Wyłonienie Mistrza Kozienic w Marszach na Orientację

Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)

Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie

Dobra zabawa na świeżym powietrzu

Spotkanie sympatyków InO i ich integracja

Umożliwienie zdobywania Odznak InO,

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

12 września 2014, Garbatka Letnisko

3. ORGANIZATORZY

AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, Wileńska 8/17 Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192

Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy         Piotr Zgoda

Sędzia Główny        Piotr Zgoda

Budowniczowie tras :

Piotr Zgoda

                             Przemysław Gawlik

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii. Zaleca się udział w kategorii dedykowanej dla danej grupy wiekowej.

-szkolenie, specjalnie przygotowany wykład (podać w zgłoszeniu)

-kat. TP „szkoły podstawowe” (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 3osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,

-kat TU - „szkoły gimnazjalne” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO

-kat TZ - „szkoły ponad gimnazjalne oraz dorośli” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO

6. TEREN

Teren parkowy i leśny. Trasy o długości ok. 2km. Wędrujemy bez plecaków.

7. MAPY

TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona. Cała  trasa zabezpieczona przed ewentualnym zgubieniem się

TU i TZ- mapy „trochę” przekształcone

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org

Telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 10.09.2014, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

5zł od uczestnika.

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów

10.ŚWIADCZENIA

Okolicznościowa naklejka

Komplet map dla każdego uczestnika

Potwierdzenie punktów do OInO, OTP

Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie)

Puchar dla zwycięzcy w danej kategorii

Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji

Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia

Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;

Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;

Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;

Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;

Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;

Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 50 osób.

12. PROGRAM IMPREZY

Piątek 12 września 2014

12.00             przyjmowanie uczestników

12.30             szkolenie oraz start I etapu (szkoleniowy)

14.00             start etapu II wszystkich kategorii

16.00             zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY

Baza to ośrodek rekreacji nad jeziorem w Garbatce Letnisko ul. Krasickiego.

Na terenie Ośrodka jest bezpłatny parking dla samochodów.

          ZAPRASZAMY