Przeskocz do treści

Zimowe 2×2 2014

pobierz regulamin w wersji pdf

Zimowe 2x2 - logo

Zimowe 2x2

4 stycznia 2014 - Siczki k. Radomia

I runda Pucharu Ziemi Radomskiej 2014
I runda XLVII Konkursu o tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO

1. CELE

 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej oraz TMWiM.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak Ino.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

4 stycznia 2014, Siczki koło Radomia

3. ORGANIZATORZY

 • AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda
  20-603 Lublin, Wileńska 8/17
  Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192
 • Klub Imprez na Orientację "SKRÓTY" Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda
 • Sędzia Główny: Piotr Zgoda (PInO 568)
 • Budowniczowie tras:
  • Przemysław Gawlik (PInO 688)
  • Piotr Zgoda (PInO 568)
 • Obsługa startu, mety: członkowie i sympatycy KInO "Skróty"

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii. Zaleca się, aby osoby pełnoletnie nie brały udziału w kategorii TP (ze zględu na prostotę trasy).

 • szkolenie, wg zapotrzebowania (podać w zgłoszeniu)
 • kat. TP "Początkujący" (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 3osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,
 • kat. TU "Średniozaawansowani" (2 etapy dzienne); (zespoły 1-2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO, zaliczana do TMWIM
 • kat. TZ "Zaawansowani" (2 etapy dzienne); (zespoły 1-2 osobowe) 2x2 pkt. na OInO, zaliczana do TMWIM
 • InO Mrówka i mini ino, bez kategorii,

6. TEREN

Teren leśny, liczne wydmy. Trasy o długości 3-4 km. Wędrujemy bez plecaków.

7. MAPY

 • TP: etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.;
 • TU/TJ: mapy „trochę” przekształcone
 • TZ: mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

 • drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org
 • poprzez serwis zgłoszeniowy
 • telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 01.01.2014, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

10 zł od uczestnika

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

10.ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Kiełbaska do ogniska.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie).
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 35 osób w każdej z klasyfikacji.

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota 04 stycznia 2014

 • 09.30 - rozpoczęcie i szkolenie
 • 10.00 - start etapu I wszystkich kategorii
 • 12.00 - start etapu II wszystkich kategorii
 • 14.00 - mini InO & InO mrówka
 • 15.00 - zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY oraz DOJAZD

 • Baza to parking leśny położony na końcu miejscowości Siczki.
 • Dojazd od drogi 737 (Radom- Kozienice), jadąc od Radomia skręcić w lewo po 100 m za skrzyżowaniem z drogą 699 (kierunek Jedlnia Letnisko).
 • Skrzyżowanie znajduje się obok całodobowego sklepu.
Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

14. PUCHARY

Udział w Zimowych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)

 • Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty
 • Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.
 • O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

XLVII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO (TMWiM)

 • Celem klasyfikacji jest wyłonienie najlepszych uczestników w województwie mazowieckim.
 • Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TS/TZ , TU oraz TJ (od 2013).
 • TJ - zostanie wyłoniona spośród uczestników kat. TU, w wieku do 19 lat
 • Punkty można zdobywać na 15 imprezach w sezonie, z czego 6 najlepszych decyduje o końcowym wyniku.
 • W 2014 roku 4 radomskie imprezy posiadają rangę TMWiM.
 • W odróżnieniu od PZR punkty są przyznawane za całą imprezę a nie za etap.

Zapraszamy