Przeskocz do treści

17 Zlot PInO 2014

XVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Imprez na Orientację

 

12-14 grudnia 2014
Starachowice- Wąchock

17 ZLOT Przodowników Imprez na Orientację

STARACHOWICE - WĄCHOCK

12-14 grudnia 2014

Regulamin

regulamin w formacie pdf

CEL ZLOTU:

 • popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach
 • spotkanie kadry przodownickiej, wymiana doświadczeń
 • poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych Starachowic i okolic
 • popularyzacja Starachowic i Wąchocka jako miejsc przyjaznych turystom
 • zapoznanie i przeszkolenie kadry przodownickiej w zakresie zmian wprowadzonych w regulaminach Turystycznych InO

ORGANIZATOR:

 • Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach
 • Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Turyści Świętokrzyscy
 • Klub Organizatorów Turystyki przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie
 • Klub InO SKRÓTY przy OM PTTK Radom

DOFINANSOWANIE:

 • Zarząd Główny PTTK
 • Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Kierownik Zlotu                                Paweł Albert Kowalczyk PInO 446

Zastępcy Kierownika                      Sławomir Frynas PInO nr 567oraz Krzysztof Kasprzyk

Budowniczowie tras                        Paweł Albert Kowalczyk, Sławomir Frynas, Bartosz Tyczyński PInO 405

     Pomoc wszelaka członkowie Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach: Franciszek Łach, Marcin Maruszak, MichałSurma, Krzysztof Szwed

TERMIN, MIEJSCE, BAZA:

Zlot odbędzie się w dniach 12-14 grudnia 2014 r. bez względu na pogodę na terenie Starachowic i Wąchocka

Baza Zlotu BURSA SZKOLNA ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice tel./fax 41 274-52-74,

strona internetowa bazy http://www.zsz1star.pl/node/1454

Noclegi w pokojach wieloosobowych z pościelą.

ZGŁOSZENIA, WPISOWE:

Zgłoszenia pisemne, telefonicznie, mailem z podaniem następujących danych - (imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, numer legitymacji uprawniającej do zniżki, uczestnictwo w sztafecie, chęć otrzymania posiłku wegetariańskiego) do dnia 11 grudnia 2014r przyjmuje kierownik imprezy na adres ptp9208paczek@o2.pl

Telefon kontaktowy 510 209 673

Wpisowe w wysokości:

 • Przodownicy InO, Młodzieżowi PInO (zweryfikowani) - 70zł
 • Członkowie PTTK z opłaconymi składkami - 75 zł
 • Niezrzeszeni - 80 zł
 • Dla niekorzystających z noclegu (niezależnie od uprawnień) –  30 zł
 • Sztafeta dodatkowo płatna w bazie imprezy – 5 zł

należy wpłacić do dnia 11 grudnia 2014r.  przesłać na konto organizatora

Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach

ul. Kielecka 3 

PKO BP O/Starachowice 

64 1020 2674 0000 2102 0043 1437

(po uzgodnieniu z organizatorem możliwość wpłaty wpisowego w Bazie).

Wpisowe wpłacone po terminie wzrasta o kwotę 20 zł bez zapewnienia pełnych świadczeń.

PROGRAM ZLOTU:

Piątek 12.12.2014

od 16.00               kwaterowanie uczestników Zlotu.

   Dla uczestników przygotowana będzie Turystyczno-rekreacyjna impreza na Orientację TRInO (1pkt OInO)

21.00                   sztafeta turystyczna pod hasłem NA ZŁOŚĆ P……I 🙂 czyli promujmy polską zdrową żywność  (w sztafecie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie 🙂 ) a potem spotkanie                              integracyjne.

Sobota 13.12.2014

08.00                     wyjście uczestników na zwiedzanie Wielkiego Pieca

9.00-11.30              Zwiedzanie Wielkiego Pieca i Ekomuzeum oraz impreza na orientację po Wielkim Piecu (1 pkt na OInO)

11.55                     przejazd pociągiem  do Wąchocka

10.00-14.00             Impreza towarzysząca – Etap na orientację dla dzieci i mieszkańców Starachowic (3pkt OInO, osobny regulamin)

12-14                     zwiedzanie klasztoru w Wąchocku

14-16                     impreza na orientację po Wąchocku (3 pkt do OInO) w międzyczasie posiłek obiadowy

16.30                     otwarte spotkanie z Komisją InO wg harmonogramu:

 • uroczyste wręczenie odznak i wyróżnień
 • przedstawienie kalendarza imprez ogólnopolskich na rok 2015
 • informacja o szkolenia Organizatorów i Animatorów InO
 • nowa formuła Pucharu Polski
 • Puchar Polski Młodzieży
 • Konkursy Komisji w nowej odsłonie
 • zmiany w Regulaminach Turystycznych InO - omówienie i dyskusja

a po nim Biesiada Turystyczna

po 20.00               powrót do bazy imprezy

od 21.00               forum dyskusyjne w bazie imprezy

Niedziela 14.12.2014

8.00                     śniadanie (we własnym zakresie)

do 12.oo              opuszczenie bazy Zlotu

ŚWIADCZENIA:

 • noclegi w pokojach wieloosobowych, z pościelą
 • wyżywienie: tylko obiad w sobotę - reszta posiłków we własnym zakresie. Istnieje możliwość wykupienia kolacji w piątek i śniadań w sobotę i niedzielę w cenie 27 zł (całość). Usługa będzie uruchomiona przy minimalnej ilości 10 deklarujących osób. Chęć zakupu dodatkowego wyżywienia należy umieścić w zgłoszeniu. Informacja o uruchomieniu usługi będzie podana na stronie fb w dniu 11 grudnia - po weryfikacji zgłoszeń.
 • pamiątkowy metalowy znaczek z imprezy dla pierwszych 50 zgłoszonych na Zlocie
 • następni otrzymają go w terminie późniejszym
 • odcisk okolicznościowej pieczęci zlotowej
 •  poczęstunek podczas Biesiady Turystycznej
 •  zwiedzanie z przewodnikiem Wielkiego Pieca i Ekomuzeum w Starachowicach oraz Klasztoru Cystersów w Wąchocku
 • transport na trasie Starachowice-Wąchock-Starachowice
 • komplet map
 • nowy numer pisma uczestników InO TRAMWAJ
 • możliwość weryfikacji i zakupu odznak InO wszystkich stopni
 • inne, do tej pory nieujawnione

INFORMACJE RÓŻNE:

 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; członkowie PTTK są już ubezpieczeni od ONW (w ramach członkostwa) i biorą  udział w Zlocie na własną odpowiedzialność.
 • na trasach na orientację zaleca się posiadanie latarki
 • prosimy o zabranie miękkiego obuwia,
 • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Przeciwpożarowych i innych związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz do stosowania się do zaleceń Kierownictwa Zlotu,
 • osoby zgłoszone, a nie biorące udziału w Zlocie tracą świadczenia i prawo do zwrotu wpisowego,
 • kierownictwo ma prawo do usunięcia ze Zlotu osób nie przestrzegających ustaleń regulaminu,
 • interpretacja regulaminu należy do kierownictwa Zlotu.
 • zapraszamy do obserwowania strony wydarzenia (17 Zlot PInO) na facebooku

DO ZOBACZENIA NA ZLOCIE