Przeskocz do treści

Wiosenne 2×2 2015

21 marca zapraszamy do Królewskiego Źródła...

Regulamin w formacie pdf

 

serwis zgłoszeniowy link

1. CELE

 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

21 marca 2015, Królewskie Źródło k. Kozienic

3. ORGANIZATORZY

AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, Wileńska 8/17 Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192

Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy         Piotr Zgoda

Sędzia Główny             Piotr Zgoda                   568

Budowniczowie tras :

                             Piotr Zgoda                   568

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii. Zaleca się, aby osoby pełnoletnie nie brały udziału w kategorii TP (ze względu na prostotę trasy).

-szkolenie, wg zapotrzebowania(podać w zgłoszeniu)

-kat. TP „Początkujący” (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 5 osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,

-kat. TF „Rodzinna” (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 10 osobowe), 2x 2 pkt. na OInO, Przeznaczona dla rodzin z dziećmi

-kat TU - „Średniozaawansowani” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-3 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO

-kat TZ - „Zaawansowani” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-3 osobowe) 2x2 pkt. na OInO,

-InO Mrówka, bez kategorii,

6. TEREN

Teren leśny, liczne wydmy. Trasy o długości 3-4 km.

7. MAPY

TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.;

TU- mapy „trochę” przekształcone

TZ- mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org

lub poprzez http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/241

Telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 18.03.2015, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

9.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

10 zł od uczestnika

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

10.ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Puchar dla najlepszych w kat. TP
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Kiełbaska do ogniska.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie).
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 35 osób w każdej z klasyfikacji.

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota 21 marca 2015

12.00             rozpoczęcie i szkolenie

12.15             start etapu I wszystkich kategorii

13.30             start etapu II wszystkich kategorii

14.00             InO mrówka

15.00             zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY oraz DOJAZD

Baza to leśny parking obok rez. Królewskie Źródło.

Dojazd samochodem od Drogi Wojewódzkiej 737 do parkingu obok rezerwatu

                Komunikacją publiczną: busy oraz PKS z Kozienic i Radomia do Augustowa.

 

14. PUCHARY

Udział w Wiosennych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)

Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty

Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.

O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

Zapraszamy