Przeskocz do treści

Jesienne 2×2 2016

regulamin w formacie pdf

 

wyniki w formacie pdf

Jesienne 2x2 2016     

 IV Mistrzostwa Kozienic

17.10.2016

1. CELE

 • Wyłonienie Mistrza Kozienic w Marszach na Orientację
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

27 październik 2016, Przejazd

3. ORGANIZATORZY

AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, Wileńska 8/17

Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192 Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy:        Piotr Zgoda

Sędzia Główny:       Piotr Zgoda

Budowniczowie tras :

Piotr Zgoda

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii.

 • kat. TD –szkoły podstawowe (2 etapy dzienne); (zespoły 2 – 3osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,
 • kat TM –szkoły gimnazjalne (2 etapy dzienne); (zespoły 1 – 2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO
 • kat TO– szkoły ponad gimnazjalne oraz starsi (2 etapy dzienne); (zespoły 1 – 2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO

Dana kategoria nie odbędzie się, jeżeli do momentu zamknięcia zgłoszeń, nie zgłosi się na nią przynajmniej 5 zespołów.

6. TEREN

Terenleśny, miejscami podmokły. Trasy o długości ok. 2-3 km. Wędrujemy bez plecaków.

7. MAPY

TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.

TU i TZ- mapy mniej lub bardziej przekształcone

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu: piotrzgoda@skroty.eu.org

Prosimy o zgłoszenia do 15.10.2016, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

W zgłoszeniu należy podać:

ilość osób, nazwę drużyny/szkoły, imię i nazwisko, kategorię, chęć wzięcia udziału w szkoleniu, chęć wzięcia udziału w Mistrzostwach Kozienic (tylko mieszkańcy Powiatu Kozienickiego)

9.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

 • 5zł od uczestnika.
 • Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić na starcie imprezy

10.ŚWIADCZENIA

 • Okolicznościowa naklejka
 • Komplet map dla każdego uczestnika
 • Potwierdzenie punktów do OInO, OTP
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie)
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i poproszone zostaną o wpłatę wpisowego;
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 50 osób.

12. PROGRAM IMPREZY

poniedziałek,26 wrzesień 2015

10.00             przyjmowanie uczestników

11.15             start I etapu

12.30             start II etapu

14.00             zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY

 •                 Baza to parking leśny przy szkółce leśnej „Przejazd”, ok. 3km na północ od drogi wojewódzkiej 737.
 •                 Szczegółowa mapa dojazdu znajdzie się na stronie internetowej.

Zapraszamy