Przeskocz do treści

Zimowe 2×2 2016

Zapraszamy do Pionek 23 stycznia na pierwsze tegorocznone marsze na orientację 

 

ZIMOWE 2x2

Pionki 23 stycznia 2016

regulamin w formacie pdf

 

system zgłoszeń link

1. CELE

 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

23 stycznia 2016, Pionki (leśniczówka Jaśce)

3. ORGANIZATORZY

AlexTravel.Pl Aleksandra Wilczyńska-Zgoda 20-603 Lublin, Wileńska 8/17 Wpis do rejestru organizatorów turystyki nr 8192

Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom (współorganizator)

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy         Piotr Zgoda

Sędzia Główny             Piotr Zgoda                   568

Budowniczowie tras :

                             Michał Starzyński

                             Paweł Starzyński

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii. Zaleca się, aby osoby pełnoletnie nie brały udziału w kategorii TP (ze względu na prostotę trasy).

 • szkolenie, wg zapotrzebowania(podać w zgłoszeniu)
 • kat. TP „Początkujący” (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 5 osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,
 • kat. TF „Rodzinna” (2 etapy dzienne); (zespoły 2- 10 osobowe), 2x 2 pkt. na OInO, Przeznaczona dla rodzin z dziećmi
 • kat TU - „Średniozaawansowani” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-3 osobowe) 2 x 2 pkt. na OinO
 • kat TZ - „Zaawansowani” (2 etapy dzienne); (zespoły 1-3 osobowe) 2x2 pkt. na OInO,
 • InO Mrówka, bez kategorii,

6. TEREN

Teren leśny, liczne wydmy. Trasy o długości 3-4 km.

7. MAPY

 • TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.;
 • TU- mapy „trochę” przekształcone
 • TZ- mapa nietypowa, czyli taka jaką InOwcy lubią najbardziej

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org

lub poprzez http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/337

Telefonicznie: 661-702-673

Prosimy o zgłoszenia do 19.01.2016, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

9.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

10 zł od uczestnika

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

10.ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Kiełbaska do ogniska.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie).
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 35 osób w każdej z klasyfikacji.

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota 23 stycznia 2016

10.30             rozpoczęcie i szkolenie

11.00             start etapu I wszystkich kategorii

13.00             start etapu II wszystkich kategorii

14.00             InO mrówka

15.00             zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY oraz DOJAZD

Bazą zawodów, będzie leśna polana, nieopodal leśniczówki Jaśce w Pionkach. Dojście od stacji PKP Pionki Zachodnie żółtym szlakiem ok. 1,5km.

Parkingi dla samochodów są na poniższej mapce, można dojechać do samego startu jednak droga jest w bardzo złym stanie technicznym

Dojazd z Radomia pociągiem KM o 945 (powrót 1357 lub 1556).

Szczegółowa mapa

mapa w serwisie targeo.pl link            

14. PUCHARY

Udział w Zimowych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)

Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty

Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.

O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

 

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

Zapraszamy