Przeskocz do treści

XVII Ogólnopolskie MnO Jakuza

Logo imprezy - MnO Jakuza 2017

Tradycyjnie już w dniach 13-15 października zapraszamy do Białobrzegów na kolejne w tym roku ogólnopolskie MnO. Szczegóły imprezy znaleźć można w regulaminie.


start etapów dziennych: mapa

 

regulamin imprezy w formacie PDF

system zgłoszeń na stronie www.orienteering.waw.pl

Regulamin (wersja 3 z dnia 13.10.2017)

XVIII OGÓLNOPOLSKIE MARSZE Na ORIENTACJĘ
JAKUZA

BIAŁOBRZEGI - SUCHA
13-15. 10. 2017

Puchar Polski w Marszach na Orientację TD, TM, TJ
VI runda Pucharu Ziemi Radomskiej 2017

 

CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ

Uczestnik rajdu otrzymuje specjalną mapę lasu, za jej pomocą musi dojść we wskazane miejsca i potwierdzić swoją obecność- to chyba najszybsza definicja.
Aby rajd był ciekawy dla wszystkich odbiorców wymyślono trasy i kategorie (patrz punkt 5). Podział wynika ze stopnia doświadczenia uczestnika rajdu, dzięki czemu każdy może znaleźć trasę dla siebie.

1. CELE

 • Obchody 35-lecia KInO Skróty
 • Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych gminy Białobrzegi
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Polski Młodzieży oraz Puchar Ziemi Radomskiej
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

13-15.10.2017, Białobrzegi k. Radomia

3. ORGANIZATORZY

Oddział PTTK Łucznik w Radomiu
Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy: Piotr Zgoda
Sędzia Główny: Michał Kowalczewski 663
Budowniczowie tras: Przemysław Gawlik 688, Michał Kowalczewski, Paweł Starzyński 726, Michał Siejko, Piotr Zgoda 568, Iwona Kurto 572, Michał Starzyński
Baza noclegowa: Tadeusz Ciastek, Paweł Kowalczyk 446
Sekretariat: Iwona Kurto 572

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy cztery różne mapy. Będą się one różnić poziomem trudności oraz dedykowaną grupą wiekową. Uczestnik sam zdecyduje jaki poziom trudności jest dla niego odpowiedni.

Poziom 1 - trasa początkujących TP:

2 etapy dzienne+1 etap nocny. Zespoły 2-3 osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
Wszystkie trasy prowadzą drogami i ścieżkami, w miarę możliwości po linii prostej. Mapy bez większych przekształceń, mogą pojawić się elementy do dopasowania. Etap nocny po terenie miejskim i łąkowym- dookoła szkoły.

Trasa ta przeznaczona jest dla osób mających pierwszą styczność z imprezami na orientację, a także uczestników urodzonych w roku 2004 lub młodszych chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TD Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 2 – trasa niezaawansowanych TT:

2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 2- 3 osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
Na trasie tej mogą pojawić się punkty kontrolne w nie wielkiej odległości od dróg. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania. Etap nocny w terenie miejskim i łąkowym, kilka punktów kontrolnych będzie w lesie (łatwo te fragmenty trasy pominąć).

Trasa ta przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi, a także uczestników urodzonych w latach 2001-2003 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TM Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 3 - trasa średniozaawansowanych TU:

2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 1 - 3 osobowe, 3x3 pkt. na OInO.
Dla uczestników TJ i TU przygotujemy te same mapy. Podział jest sztuczny i wynika z wymogów Pucharu Polski.
Na mapie tej będą punkty kontrolne z dala od dróg, mogą pojawić się przejścia przez las na azymut bez drogi. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania trudniejsze niż dla TT.

Trasa przeznaczona jest dla osób dla których trasa początkujących nie jest już żadnym wyzwaniem, a także uczestników urodzonych w latach 1997-2000 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TJ Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 4 - trasa zaawansowanych TZ:

2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 1 - 3 osobowe 3x3 pkt. na OInO, bez względu na wiek
Na tej trasie wszystkie chwyty dozwolone. Będą obroty, lustra, zagadki czyli to co inowcy lubią najbardziej. Aby nikogo nie zniechęcić polecamy tą trasę dla osób z dużym doświadczaniem w Imprezach na Orientację.

6. SĘDZIOWANIE

Uczestników biorących udział w Pucharze Polski Młodzieży (TD, TM, TJ) ocenią organizatorzy i na podstawie tej oceny zostanie stworzona klasyfikacja zespołów.
Uczestnik nie biorący udziału w Pucharze Polski Młodzieży uczestniczy w imprezie dla własnej przyjemności. Z tego też powodu na mecie każdego etapu będzie miał możliwość samodzielnego zweryfikowania wyników lub poproszenia
o pomoc organizatorów. Dla wszystkich tych osób nie będziemy prowadzić żadnej klasyfikacji na imprezie. Na życzenie uczestnika wpiszemy jego wynik do Pucharu Ziemi Radomskiej.

7. TEREN

Etapy będą rozgrywane głównie w terenach leśnych, o dużej ilości dróg i mikrorzeźby.

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu (telefon 661 702 673):
Drogą elektroniczną: piotrzgoda@wp.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/535
Prosimy o zgłoszenia do 09.10.2017, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

9. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Klasyfikacja wpisowe
Klasyczne 2x2 10 zł**
Pełny udział 50zł
Osoby niezrzeszone w PTTK +20% od ww.

* trwają pracę nad pozyskaniem sponsorów
** komplet map oraz kiełbaska do ogniska

W sekretariacie będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać dwa zdjęcia.
Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.
W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

Sponsorzy i darczyńcy to poważne instytucje, nie sądzimy aby się wycofali z pomocy przy organizacji rajdu. Jednak jeśli to nastąpi, będziemy musieli podnieść promocyjne wpisowe.

10. ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie)
 • Dwa noclegi w szkole l
 • Dostęp do natrysków z ciepłą wodą
 • Dojazd na start etapów.
 • Gorący posiłek w sobotę
 • Kiełbaska do ogniska
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

12. PROGRAM IMPREZY

Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie

Piątek 13 października 2017

18.00 przyjmowanie uczestników w bazie
20.00 śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Sobota 14 października 2017

09.00 uroczyste rozpoczęcie rajdu
10.00 wyjazd na start E1 wszystkich kategorii
17.00 obiadokolacja w szkole
20.00 start E3 wszystkich kategorii
22.00 śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Niedziela 15 października 2017

09.00 uroczyste zakończenie rajdu
12.00 opuszczenie bazy

13. BAZA IMPREZY

Białobrzegi to miasto powiatowe pomiędzy Radomiem a Warszawą
Szkoła znajduje się w miejscowości Sucha na południe od Białobrzegów

14. DOJAZD

Bezpośredni dojazd do Białobrzeg zapewniają liczne linie autobusowe z Warszawy na południe Polski (Kraków, Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola).

Z przesiadka można jechać przez Radom.

15. PUCHARY

Udział w XVII Jakuzie umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

 • Puchar Polski Młodzieży
  W celu popularyzacji Pucharu Polski wśród najmłodszych stworzono ten ranking. Klasyfikacje są prowadzone
  w trzech kategoriach TD, TM i TJ, uogólniając każda dla innego poziomu szkół.
  O zwycięstwie w rocznej klasyfikacji decydują trzy (TD i TM) lub cztery (TJ) najlepsze wyniki zdobyte w startach na imprezach w całym kraju w danym roku.
 • Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)
  Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty
  Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.
  O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

16. RÓWNIE WAŻNE

Chcemy, aby ta Impreza miała charakter towarzysko-rekreacyjny.

Wnoszenie protestów: należy je składać wyłącznie w formie pisemnej, do specjalnie przygotowanej skrzynki. Można je wnosić tylko przez godzinę od wywieszenia wyników danego etapu.

Śpiewać każdy może

Wracając do starej dobrej tradycji chcemy posiedzieć z Wami i pośpiewać przy dźwiękach gitary. Poszukujemy osób wyposażanych w instrument i gotowych do śpiewania, które nam w tym pomogą. . Osoby, które przyjadą z instrumentami i będą grały przez cały rajd, mają 50% zniżki na wpisowe (proszę o mejla z informacją)

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

Zapraszamy

1 myśl na “XVII Ogólnopolskie MnO Jakuza

Możliwość komentowania jest wyłączona.