Przeskocz do treści

Jesienne 2×2 2017

26.11.2017 zapraszamy do Jedlni Letnisko (strzelnica) na ostatnie w tym roku 2x2. Termin zgłoszeń do 24.11.2017


wyniki Jesiennych 2x2 2017_Jesienne_wyniki
pobierz: regulamin_jesienne2017

Regulamin
MARSZE NA ORIENTACJĘ
JESIENNE 2x2

Jedlnia Letnisko - strzelnica

26. 11. 2017

CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ

Uczestnik rajdu otrzymuje specjalną mapę lasu, za jej pomocą musi dojść we wskazane miejsca i potwierdzić swoją obecność- to chyba najszybsza definicja.

Aby rajd był ciekawy dla wszystkich odbiorców wymyślono trasy i kategorie (patrz  punkt 5). Podział wynika ze stopnia doświadczenia uczestnika rajdu, dzięki czemu każdy może znaleźć trasę dla siebie.

1. CELE

 • Obchody 35-lecia KInO Skróty
 • Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych Puszczy Kozienickiej
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Ziemi Radomskiej.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

26.11.2017, Jedlnia Letnisko - strzelnica

3. ORGANIZATORZY

 • Oddział PTTK Łucznik w Radomiu
 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda
 • Sędzia Główny: Paweł Starzyński (PInO 726)
 • Budowniczowie tras: uczestnicy kursu Organizatorów InO, Piotr Zgoda
 • Ognisko: Paweł Kowalczyk (PInO 446)
 • Sekretariat: uczestnicy kursu Organizatorów InO

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy cztery różne mapy. Będą się one różnić poziomem trudności oraz dedykowaną grupą wiekową. Uczestnik sam zdecyduje jaki poziom trudności jest dla niego odpowiedni.

Poziom 1 - trasa początkujących TP:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Wszystkie trasy prowadzą drogami i ścieżkami, w miarę możliwości po linii prostej. Mapy bez większych przekształceń, mogą pojawić się elementy do dopasowania.

Trasa ta przeznaczona jest dla osób mających pierwszą styczność z imprezami na orientację, a także uczestników urodzonych w roku 2004 lub młodszych chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TD Pucharu Ziemi Radomskiej.

Poziom 2 – trasa niezaawansowanych TT:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Na trasie tej mogą pojawić się punkty kontrolne w nie wielkiej odległości od dróg. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania.

Trasa ta przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi, a także uczestników urodzonych w latach 2001-2003 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TM Pucharu Ziemi Radomskiej.

Poziom 3 - trasa średniozaawansowanych TU:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Dla uczestników TJ i TU przygotujemy te same mapy. Podział jest sztuczny i wynika z wymogów Pucharu Polski.

Na mapie tej będą punkty kontrolne z dala od dróg, mogą pojawić się przejścia przez las na azymut bez drogi. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania trudniejsze niż dla TT.

Trasa przeznaczona jest dla osób dla których trasa początkujących nie jest już żadnym wyzwaniem, a także uczestników urodzonych w latach 1997-2000 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TJ Pucharu Ziemi Radomskiej.

Poziom 4 - trasa zaawansowanych TZ:
2 etapy dzienne. Zespoły 2- 3 osobowe, 2x2 pkt. na OInO.

Na tej trasie wszystkie chwyty dozwolone. Będą obroty, lustra, zagadki czyli to co inowcy lubią najbardziej. Aby nikogo nie zniechęcić polecamy tą trasę dla osób z dużym doświadczaniem w Imprezach na Orientację.

6. TEREN

Etapy będą rozgrywane głównie w terenach leśnych, o dużej ilości dróg i mikrorzeźby.

7. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu (telefon 661 702 673):

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org

Prosimy o zgłoszenia do 24.11.2017, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

8. OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Opłata na pokrycie kosztów - 10zł
Osoby niezrzeszone w PTTK +20% od ww.

W sekretariacie będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać dwa zdjęcia.

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

9. ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie)
 • Kiełbaska do ogniska
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 •  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

11. PROGRAM IMPREZY

Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie

Niedziela 26 listopada 2017

 • 11.00 - uroczyste rozpoczęcie rajdu
 • 11.10 - start etapu 1 wszystkich kategorii
 • 15.00 - zakończenie rajdu

12. BAZA IMPREZY

Baza rajdu to teren starej strzelnicy. Dojście ok. 1.5 km zielonym szlakiem turystycznym na zachód od Ośrodka Lasów Państwowych w Jedlnia Let. Obok ośrodka jest parking dla samochodów.

13. PUCHARY

Udział w Jesiennych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)
Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty

Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.

O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

Szczegółowe i aktualne informacje będą publikowane na stronie www.skroty.eu.org

Zapraszamy