Przeskocz do treści

Wiosenne 2×2 2017

18 marca zapraszamy do Przejazdu koło Kozienic na Wiosenne 2x2. Tradycyjnie będzie po dwa etapy oraz ognisko. Jeden z etapów będzie częścią eliminacji rejonu kozienickiego XLV OMTTK. Zapraszamy 

regulamin w formacie pdf

 

system zgłoszeń link

Regulamin

Wiosenne 2x2

Eliminacje rejonowe XLV OMTTK

III runda Pucharu Ziemi Radomskiej 2017
18.03.2017
Przejazd koło Kozienic

1. CELE

 • Wyłonienie reprezentantów regionu kozienickiego na finał wojewódzki XLV OMTTK
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO)
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

18 marca 2017, Przejazd

3. ORGANIZATORZY

Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

Kierownik imprezy:        Piotr Zgoda

Sędzia Główny:       Paweł Starzyński

Budowniczowie tras :

Piotr Zgoda

                             Paweł Starzyński

Obsługa startu, mety     członkowie i sympatycy KInO „Skróty”

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy rodzaje tras. Uczestnik sam na podstawie własnej oceny umiejętności dokonuje wyboru kategorii.

 • kat. TD –szkoły podstawowe (2 etapy dzienne); (zespoły 2 – 3osobowe), 2x 2 pkt. na OInO,
 • kat TM –szkoły gimnazjalne (2 etapy dzienne); (zespoły 1 – 2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO
 • kat TJ/TU– szkoły ponad gimnazjalne oraz starsi (2 etapy dzienne); (zespoły 1 – 2 osobowe) 2 x 2 pkt. na OInO
 • kat TF familijna- dla rodzin z dziećmi w oparciu o mapy TM 2 x 2 pkt. na OInO

Jeden z etapów każdej kategorii będzie zaliczany do OMTTK.

6. TEREN

Teren leśny, miejscami podmokły. Trasy o długości ok. 2-3 km. Wędrujemy bez plecaków.

7. MAPY

 • TP- etap I: pełna mapa, etap II mapa lekko przekształcona.
 • TU i TZ- mapy mniej lub bardziej przekształcone

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Kierownika Rajdu:

Drogą elektroniczną: piotrzgoda@skroty.eu.org Telefonicznie: 661-702-673 lub poprzez http://www.orienteering.waw.pl/pl/entry/team/480

Prosimy o zgłoszenia do 14.03.2017, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

W zgłoszeniu należy podać: ilość osób, nazwę drużyny/szkoły, imię i nazwisko, kategorię, chęć wzięcia udziału w szkoleniu,

9.OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

10 zł od uczestnika.

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić na starcie imprezy

10.ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Kiełbaska do ogniska.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (do małej złotej włącznie).
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń;
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i poproszone zostaną o wpłatę wpisowego;
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK;
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego Opiekuna;
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 • Rajd odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 50 osób.

12. PROGRAM IMPREZY

Sobota ,18 października 2017

10.30             przyjmowanie uczestników

11.00             start I etapu

12.30             start II etapu

15.00             zakończenie zawodów,

13. BAZA IMPREZY

Baza to parking leśny przy szkółce leśnej „Przejazd”, ok. 3km na północ od drogi wojewódzkiej 737.

14. PUCHARY

Udział w Wiosennych 2x2 umożliwia zdobywanie punktów w klasyfikacji:

Puchar Ziemi Radomskiej (PZR)

Celem klasyfikacji jest promocja i wyłonienie najlepszych uczestników imprez na orientację organizowanych przez Skróty

Klasyfikacja jest prowadzona w trzech kategoriach TP, TU, TZ, zaliczane są punkty przeliczeniowe zdobyte podczas każdego etapu.

O zwycięstwie decyduje suma najlepszych wyników z 70% etapów PZR w danym roku.

Zapraszamy