Przeskocz do treści

I Marsze na Orientację „Tropem Misia”

Logo imprezy

W dniach 27-29.04.2018 roku planujemy rajd na orientację w Bieszczadach. Już dziś na niego zapraszamy.


Oświadczenie

Zarząd Oddziału PTTK Łucznik oraz Klub InO Skróty wycofał się z organizacji rajdu "IX Biesy i Czady 17-19.11.2017". Jednocześnie informujemy iż rozpoczęliśmy przygotowania do rajdu na orientację, który odbędzie się w dniach 27-29.04. 2018 roku w Bieszczadach.

Regulamin

I Bieszczadzkie
Marsze na Orientację
„Tropem Misia”

2018

Bieszczady
27-29.04.2018

Puchar Polski w Marszach na Orientację TD, TM, TJ, TU, TZ


mapa z lokalizacją bazy rajdu na stronie www.openstreetmap.org


CZYM SĄ MARSZE NA ORIENTACJĘ

Uczestnik rajdu otrzymuje specjalną mapę lasu, za jej pomocą musi dojść we wskazane miejsca i potwierdzić swoją obecność- to chyba najszybsza definicja.

Aby rajd był ciekawy dla wszystkich odbiorców wymyślono trasy i kategorie (patrz  punkt 5). Podział wynika ze stopnia doświadczenia uczestnika rajdu, dzięki czemu każdy może znaleźć trasę dla siebie.

1. CELE

 • Obchody 35-lecia KInO Skróty
 • Poznanie piękna i walorów krajoznawczo-turystycznych Bieszczadów.
 • Popularyzacja turystycznych Imprez na Orientację (InO).
 • Nauka i praktyczny sprawdzian umiejętności posługiwania się mapą w terenie.
 • Wyłonienie najlepszego Turysty w cyklu rozgrywek o Puchar Polski oraz Pucharu Polski Młodzieży.
 • Dobra zabawa na świeżym powietrzu.
 • Spotkanie sympatyków InO i ich integracja.
 • Umożliwienie zdobywania Odznak InO.

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

27-29.04.2018 roku, gdzieś w Bieszczadach

3. ORGANIZATORZY

 • Oddział PTTK „Łucznik” w Radomiu
 • Klub Imprez na Orientację „SKRÓTY” Radom

4. KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Kierownik imprezy: Piotr Zgoda 568
 • Z-ca Kierownika: Remigiusz Kunasz 738
 • Sędzia Główny: Michał Kowalczewski 663
 • Budowniczowie tras:
  • Kinga Miszczak 736
  • Paweł Starzyński 726
  • Piotr Zgoda 568
  • Remigiusz Kunasz 738
 • Baza noclegowa:
  • Paweł Kowalczyk 446
 • Sekretariat: Iwona Kurto 572

5. FORMA I KATEGORIE

Przygotujemy trzy różne mapy. Będą się one różnić poziomem trudności oraz dedykowaną grupą wiekową. Uczestnik sam zdecyduje jaki poziom trudności jest dla niego odpowiedni.

Poziom 1 - trasa początkujących TP/ TD:

 • 2 etapy dzienne + 1 etap nocny. Zespoły 2  osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
 • Wszystkie trasy prowadzą drogami i ścieżkami, w miarę możliwości po linii prostej. Mapy bez większych przekształceń, mogą pojawić się elementy do dopasowania. Etap nocny po terenie miejskim i łąkowym - dookoła szkoły.
 • Trasa ta przeznaczona jest dla osób mających pierwszą styczność z imprezami na orientację, a także uczestników urodzonych w roku 2004 lub młodszych chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TD Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 2 – trasa niezaawansowanych TT / TM

 • 2 etapy dzienne + 1 etap nocny. Zespoły 2 osobowe, 3x4 pkt. na OInO.
 • Na trasie tej mogą pojawić się punkty kontrolne w nie wielkiej odległości od dróg. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania. Etap nocny w terenie łąkowym, kilka punktów kontrolnych będzie w lesie (łatwo te fragmenty trasy pominąć).
 • Trasa ta przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi, a także uczestników urodzonych w latach 2001-2003 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TM Pucharu Polski Młodzieży.

Poziom 3 - trasa średniozaawansowanych TU:

 • 2 etapy dzienne + 1 etap nocny. Zespoły 1 – 2 osobowe, 3x4 pkt. – dla uczestników TJ. Dla uczestników TJ i TU przygotujemy te same mapy. Podział jest sztuczny i wynika z wymogów Pucharu Polski.
 • Na mapie tej będą punkty kontrolne z dala od dróg, mogą pojawić się przejścia przez las. Na mapie będą elementy do dopasowania, zagadki do rozwiązania trudniejsze niż dla TT.
 • Trasa przeznaczona jest dla osób dla których trasa początkujących nie jest już żadnym wyzwaniem, a także uczestników urodzonych w latach 1997-2000 chcących być sklasyfikowanymi w kategorii TJ Pucharu Polski Młodzieży

Poziom 4 - trasa zaawansowanych TZ:

 • 2 etapy dzienne+ 1 etap nocny. Zespoły 1 - 2 osobowe 3x3 pkt. na OInO, bez względu na wiek
 • Na tej trasie wszystkie chwyty dozwolone. Będą obroty, lustra, zagadki czyli to co inowcy lubią najbardziej. Aby nikogo nie zniechęcić polecamy tą trasę dla osób z dużym doświadczaniem w Imprezach na Orientację. Uczestnicy startujący na tej trasie są klasyfikowani w Pucharze Polski.

6. SĘDZIOWANIE

Uczestników biorących udział w  Pucharze Polski Młodzieży (TD, TM, TJ) ocenią organizatorzy i na podstawie tej oceny zostanie stworzona klasyfikacja zespołów.

Uczestnik nie biorący udziału w Pucharze Polski i Pucharze Polski Młodzieży uczestniczy w imprezie dla własnej przyjemności. Z tego też powodu na mecie każdego etapu będzie miał możliwość samodzielnego zweryfikowania wyników lub poproszenia o pomoc organizatorów.

7. TEREN

Etapy będą rozgrywane głównie w terenach leśnych, o małej ilości dróg  oraz dużej deniwelacji terenu.

8. ZGŁOSZENIA:

Bezpośrednio do Z-cy Kierownika Rajdu –Remigiusza Kunasza - drogą elektroniczną: szanuk0@gmail.com

Prosimy o zgłoszenia do 20.04.2018, po terminie wpisowe wzrasta o 50% i nie gwarantuje pełnych świadczeń.

9.      OPŁATA NA RZECZ REALIZACJI IMPREZY

Klasyfikacja TD/TM TU/TJ TZ/TS
Jeden etap 10 zł** 20 zł** 20 zł**
Pełny udział  40 zł *  40 zł *  80 zł *
Osoby niezrzeszone w PTTK +20% od ww. +20% od ww. +20% od ww.

* trwają pracę nad pozyskaniem sponsorów koszt wpisowego może uleć obniżeniu
** komplet map oraz kiełbaska do ogniska

W sekretariacie będzie można zapisać się do Oddziału PTTK Łucznik w Radomiu, należy posiadać jedno zdjęcie.

Po zgłoszeniu wpisowe należy wpłacić w sekretariacie zawodów.

W zgłoszeniu należy podać kategorię, rok urodzenia, adres e-mail, nr telefonu.

10. ŚWIADCZENIA

 • Dyplomy dla trzech najlepszych drużyn w każdej kategorii.
 • Okolicznościowa naklejka.
 • Komplet map dla każdego uczestnika.
 • Potwierdzenie punktów do OInO oraz OTP.
 • Weryfikacja OInO (wszystkie stopnie)
 • Dwa noclegi w szkole w warunkach turystycznych
 • Dostęp do natrysków z ciepłą wodą
 • Dojazd na start etapów.
 • Gorący posiłek w sobotę
 • Kiełbaska do ogniska
 • Protokół z zawodów dla zespołów (wersja PDF), należy podać adres e-mail.
 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Rajd nie ma charakteru komercyjnego. Jest to impreza non-profit, odbywa się na zasadach samorealizacji.
 • Należy posiadać miękkie obuwie na zmianę.
 • Każdy zespół powinien posiadać: kompas oraz przybory do pisania i kreślenia, latarkę.
 • Zgłaszający jest zobowiązany ubezpieczyć uczestników. Członkowi PTTK posiadają ubezpieczenie NNW.
 • Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń.
 • Osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Na imprezie obowiązuje punktacja Komisji InO ZG PTTK.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką dorosłego Opiekuna.
 • Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie zasad Karty Turysty, Kodeksu Drogowego oraz Fair Play.
 • Uczestnicy imprezy, poprzez zgłoszenie się, wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria, wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

12.  PROGRAM IMPREZY

Godziny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie

Piątek 27.04.2018

 • 17.00 - przyjmowanie uczestników w bazie
 • 19:00 - mini InO
 • 20.00 - śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Sobota 28.04.2018

 • 08.00 - uroczyste rozpoczęcie rajdu
 • 09.00 - wyjazd lub wymarsz na start E1 wszystkich kategorii
 • 15.00 - obiad w szkole
 • 19.00 - start E3 wszystkich kategorii
 • 22.00 - śpiewać każdy może, spotkanie integracyjne.

Niedziela 29.04.2018

 • 09.00 - uroczyste zakończenie rajdu
 • 12.00 - opuszczenie bazy

13. BAZA IMPREZY

jedna ze szkół w Bieszczadach.

 

14. DOJAZD

 • Samochodem: Sugerujemy kierować się autostradą A4 do Przemyśla, dalej przez Arłamów i Ustrzyki Dolne
 • Komunikacją publiczną: Należy jechać do Ustrzyk przez Rzeszów lub Sanok.

Wyświetl większą mapę

15.  RÓWNIE WAŻNE

Chcemy, aby ta Impreza miała charakter towarzysko-rekreacyjny.

wnoszenie protestów: należy je składać wyłącznie w formie pisemnej, do specjalnie przygotowanej skrzynki. Można je wnosić tylko przez godzinę od wywieszenia wyników danego etapu.

Śpiewać każdy może
Wracając do starej dobrej tradycji chcemy posiedzieć z Wami i pośpiewać przy dźwiękach gitary. Poszukujemy osób wyposażanych w instrument i gotowych do śpiewania, które nam w tym pomogą.

Zapraszamy